Ankara'da ilk 'T A M A M' buluşması

8 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada çığ gibi büyüyen 'T A M A M' tepkilerinin ilk buluşması bugün Ankara'da gerçekleşiyor.

Birleşik HAZİRAN Hareketi tarafından gerçekleştirilen buluşma Kurtuluş Parkı'ndaki Vedat Dalokay Toplantı Salonu'nda başladı.

HAZİRAN'DAN KURUCU 10 İLKE

13.45: Etkinlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin kurucu 10 ilkesi açıklandı. 10 ilke metnini HAZİRAN'dan Sevi Gizem Zeybek okudu.

Haziran Türkiyesi için kurucu 10 ilke metninde şu ifadelere yer verildi:

Haziran Türkiyesi İçin Kurucu 10 İlke

AKP-MHP ittifakı yenilmeli ve Türkiye siyasal İslamcı karanlıktan çıkarılmalıdır. Haziran bunun için bir adım olacak ama her şey burada bitmeyecektir. Haziran sonrasında Türkiye’yi bağımsız, demokratik, laik ve emekten yana bir ülke olarak kurma mücadelesine yalnızca bugün değil yarın da talibiz.

1.Halk Egemenliği

Toplumun tüm kesimlerinin temsil hakkına kavuştuğu, barajsız ve demokratik bir Parlamenter sisteme geçilmelidir. Halkın kaderi ve hayatı hakkında doğrudan kendi meclisleriyle, komiteleriyle söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir demokrasi olmalıdır.

Halkın söz, karar ve yetki sahibi olduğu bir Türkiye için HAYIR diyoruz !

2.Gün Işığı ve Emek

İş cinayetlerine ve taşeronlaşmaya son verilmelidir. Grev ve toplu sözleşme hakkı sonuna kadar kullanılabilmelidir. İşler ve iş saatleri adil olarak paylaşılmalıdır.

Emeğin gün ışığına ve güneşe kavuştuğu bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

3.Bağımsızlık

Ülkemiz ABD emperyalizminin yörüngesinden çıkarılmalıdır. Askeri, ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkilerine son verilmelidir. Bölgede komşularıyla dostluk içinde yaşayan bir dış politika izlenmelidir.

Tam bağımsız bir Türkiye için HAYIR diyoruz !

4. Laiklik

Tarikatların, cemaatlerin devlet kadrolarına çöreklenmesinin önüne geçilmelidir. Çocuklarımız gerici eğitimin karanlığından kurtarılmalıdır. Aklın, bilimin, eleştirel düşüncenin egemen olduğu bir toplum inşa edilmelidir.

Aydınlık ve laik bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

5. Birlikte Yaşam

Ülkenin iki yakasının bir araya geldiği, Türk-Kürt kardeşçe ve özgürce yaşayabileceğimiz bir toplumsal iklim oluşturulmalıdır. Emperyalizmin bölgemizdeki etnik dağılma politikalarına karşı durabilecek bir inisiyatif geliştirilmelidir. Silahlar susmalı, Kürt sorununun demokratik çözümünün hayata geçirilmelidir.

Kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

6.Kamuculuk

Patronların, para babalarının değil emeğin egemenliğinin geçerli olduğu kamucu bir ekonomi inşa edilmelidir. Gelir ve servet adaletsizliklerine son verilmelidir. Vergiler sade yurttaşların gündelik harcamalarından değil kârdan, faizden, mal mülkten alınmalıdır.

Kamucu ekonomiye dayanan bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

7.Sosyal Haklar

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri parasız ve nitelikli olarak hayata geçirilmelidir. Sağlık hizmetlerine erişim hakkına tüm toplum sahip olmalıdır. Eğitim tarikat-cemaat çemberi içinden çıkartılıp tüm yurttaşlara eşit, nitelikli, laik, bilimsel ve parasız sunulmalıdır.

Yurttaşlığa ve sosyal haklara sahip bir Türkiye için diyoruz!

8.Kadınlara Özgürlük

Kadına şiddetin son bulmalıdır. Kadınların sokakta özgürce yaşamalı ve toplumsal hayata eşit katılmalıdır. Kadınların yaşamlarına ve haklarına saldırılar son bulmalıdır.

Kadınların özgürlüğü olduğu bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

9.Toprak, Doğa ve Su

Tüm zenginliklerin ve bereketin kaynağı olan doğanın sömürülmesine son verilmelidir. Toprak ve tohum üreticinin egemenliğinde olmalıdır. Küresel gıda şirketleri topraklarımızdan gönderilmelidir.

Toprağın, yaşamın ve suyun özgür olduğu bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

10.Paylaşımcı, Dayanışmacı ve Toplumcu Yaşam

Toplumda gücün, şiddetin, zorbalığın ve bireyciliğin hakimiyetine son verilmelidir. Toplumdaki çürüme karşısında sol değerler ve sol ahlak yeniden yeşertilmelidir.

Paylaşmaya ve dayanışmaya dayanan bir Türkiye için HAYIR diyoruz!

HAZİRAN'DAN 'MEMLEKET İÇİN SORUMLULUK ÇAĞRISI'

13.40: Fatih Yaşlı Haziran Hareketinin 24 Haziran seçimlerine ilişkin "Memleket için sorumluluk çağrısı"metnini okudu.

HAZİRAN'ın çağrısında şu ifadelere yer verildi:

Memleket İçin Sorumluluk Çağrısı
HALK HAYIR’I ‘TAMAM’LAYACAK!
SARAY DEĞİL, HALK KAZANACAK!

Ülkeyi OHAL zoru, savaş ve KHK’larla yönetebilen AKP-MHP ittifakının içeride ve dışarıda tüm politikaları iflas etmiştir. Dinci-faşist bloğun çıkış yolu kalmamıştır ve bu nedenle oldubittiye getirerek ülkemizi baskın seçime sürüklemiştir.

Seçimler, eşitsizlikler içinde, tümüyle anti-demokratik koşular altında gerçekleşse de, tek adam rejiminin yenilgiye uğratılarak demokratik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir imkân sunmaktadır.

Bu doğrultuda seçimlerde tek adam rejiminin yenilgiye uğratılması, Başkanlık ve Parlamento seçimlerinde AKP-MHP blokunun zayıflatılması için aktif bir mücadele içerisinde olacağız.

Unutulmaması gereken ise, demokratik bir dönüşümün sadece Parlamento içindeki güçlere bırakılarak gerçekleştirilemeyeceğidir. Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulabilmesi ve demokratik yönde adımlar atılabilmesi ancak emekçi halkın, ilerici güçlerin örgütlü ve birleşik mücadelesiyle mümkün olabilecektir. Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın yarınlara daha büyük umutla bakabilmemizin ve tepemizdeki zorba iktidardan kurtulabilmemizin asıl güvencesi halkın özgücüne dayanan birleşik mücadelesidir.

Bu bilinç ve sorumlulukla tek adam rejimine karşı HAYIR dalgasını örgütleyeceğiz.

Birleşik Haziran Hareketi olarak bizler Haziran için hazırız!

Haziran Üzerine Düşeni Yapacak

Birleşik Haziran Hareketi, seçim öncesinde ve sonrasında, Gezi İsyanının içinden süzülüp gelen etik ve politik anlayışla 24 Haziran’da da üzerine düşeni yapacaktır. Bozuk düzenin karşısında tüm cesareti ve inatçılığıyla durmaya devam edecektir.

Birleşik Haziran Hareketi, 16 Nisan’daki HAYIR çizgisini sürdürerek, emek ve laiklik düşmanı, emperyalizmin işbirlikçisi siyasal İslamcı düzene karşı yükselen HAYIR çığlığını sokağa ve sandığa taşıyacaktır.16 Nisan Referandumuna giden süreçte olduğu gibi, bu dönemin sokaktaki en dinamik unsurlarından biri yine HAZİRANCILAR olacaktır.

Halkın dün HAYIR, bugün TAMAM haykırışıyla yeniden açığa çıkan direniş ve isyan dinamiği, 24 Haziran seçimlerine giderken Birleşik Haziran Hareketi’nin yol haritası olacaktır. Dinci gerici rejime karşı yükselen itiraz, Birleşik Haziran Hareketi tarafından sokak sokak, mahalle mahalle sahiplenilecektir.

Sandıkları Koruyacağız!

AKP-MHP ittifakına karşı seçimlerde halkımızı oy vermeye, HAYIR demeye, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

16 yıl boyunca yolsuzluklar, usulsüzlükler, mühürsüz oy pusulaları ve türlü hilelerle gasp edilen oylar iktidarın bozuk sicilini ortaya koymaktadır. Oy kullanacak tüm yurttaşlar seçimlerin adil olacağından kuşku duymaktadır.

Birleşik Haziran Hareketi olarak, her mahallede, sokakta, okulda el ele verip seçim güvenliğini sağlayacağız. Oylarımızı, sandıklarımızı ve halkın iradesini hep beraber koruyacağız. Hem sokakta hem de sandıkta halkın iradesine el konulmasına izin vermeyeceğiz.

AKP-MHP İttifakına HAYIR !

Cumhuriyetin kazanımlarını yok eden, emekçi halkın birikimlerini, ülkenin tüm kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye satarak bağımlılık zincirlerini derinleştiren, derelerimizi-ormanlarımızı talan eden, kadınların tüm yaşam hakkını elinden almaya çalışan, gençlerin geleceğini çalan, iş cinayetleriyle sömürüyü derinleştiren, devleti tarikatların-cemaatlerin yuvası haline getiren anlayışa HAYIR diyoruz.

24 Haziran’da ve sonrasında yeni bir başlangıcın adımını atacağız. Halkımızın TAMAM diyerek dile getirdiği isyanı sokakta ve sandıkta koruyacağız, çoğaltacağız.

Özgürlükten, eşitlikten, kardeşlikten yana olan tüm güçleri; Adalet için yollara düşen milyonları memleketimizin geleceğine sahip çıkmak için OY VERMEYE! Tüm ilerici güçlerle dayanı��ma içinde olmaya! Tek adam rejimine HAYIR demeye çağırıyoruz!

Mücadeleyi Sürdüreceğiz!

7 Haziran’dan 1 Kasım’a giden dönemi ve 16 Nisan akşamını biliyoruz; karşımızda devletin imkânlarını kullanarak seçimleri ve sonuçları maniple etmekten çekinmeyen bir iktidar bulunmaktadır. Bu nedenle, 25 Haziran sabahında oylarımızın türlü hilelerle gasp edilmesi durumunda irademize sahip çıkacağız.

Seçim sonuçları ne olursa olsun bir günde tüm sorunlarımızın çözülmeyeceğinin, siyasal İslam’ın 15 yılı aşan sosyal ve ekonomik tahribatının bir anda son bulmayacağının bilincindeyiz.

HAZİRAN güneşinin parlayacağı, sömürüsüz, eşit, laik ve özgür günlere dek mücadelemizi sürdürecek, Türkiye’yi bağımsız ve aydınlık yarınlara taşıma konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyeceğiz.

Bilinmelidir ki, Birleşik Haziran Hareketi, emekten yana, laik, bağımsız ve birlikte yaşamın mümkün olduğu bir memleket yolunda, yaşamın her alanında ve her zaman mücadeleye devam edecektir.

Halkın egemenliğini ve emeğin Türkiye’sini mutlaka kuracağız.

Birleşik HAZİRAN Hareketi

SOMA VE GEZİ'DE YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI

13.30: Etkinlik, Soma'da ve Gezi'de yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

En Çok Okunan Haberler