Eskişehir ve Balıkesir'e jeotermal tesis yapılacak

Bugün yayımlanan 6 Ağustos 2018 tarihli ve 30501 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan 'ilanlar' kısmında biri Eskişehir, biri Balıkesir'de olmak üzere toplam 2 yeni jeotermal tesisin ihalesi duyuruldu.

Eskişehir ve Balıkesir'de yapılacak 2 tesisin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edileceği duyuruldu.

Bahsi geçen madde ise şöyle:

c) İhale: Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş ruhsatlar, İdarece ihale yoluyla aramalara ve işletmeye açılır. İhale ilanı Resmî Gazete`de yayımlanır. İhale süresi içinde müracaat olmaması halinde ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın idare tarafından MİGEM`e bildirilerek arama ve işletme müracaatlarına açık hale gelir.

İhalelerin ilanları:

En Çok Okunan Haberler