Mar web sitesi yayında...

Kısa adı MAR olan Mülkiye Araştırma Merkezi, mülkiye mezunlarının derneği olan Mülkiyeliler Birliği’nin Genel Merkezi bünyesinde oluşturulmuş bir araştırma kuruluşu. Bir düşünce kuruluşu olarak tasarlanan MAR’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Rahmi Aşkın Türeli, Aziz Konukman, Fikret Gülen, Ahmet Erhan Çelik ve Erdal Eren. 
Türkiye’nin iktisadi, toplumsal, siyasal, idari ve dış politika alanlarında önem arz eden sorunların ele alınması, incelenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik perspektiflerin ortaya konulmasını temel amaç olarak belirleyen MAR, faaliyetlerine 16 Mart 2009 tarihinde başlamış. İlk işi bir kriz çalışma grubu oluşturmak olmuş. Bu grup hummalı bir çalışmanın ardından ilk çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlamış. Çalışmanın başlığı “KEP Raporu’nun Eleştirisi”. Çalışmada, 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program”ın makroekonomik çerçevesi eleştirel bir şekilde değerlendiriliyor.
MAR’ın faaliyeti sadece bu raporla sınırlı değil. Bu raporun hazırlanmasının yanı sıra, Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarını öne çıkaran analizler de yapılmış. Gerek söz konusu raporun gerekse analizlerin son derece deneyimli uzmanlar (önemli kısmı halen bürokraside görev yapan) tarafından hazırlandığı anlaşılıyor. Çünkü çalışmaların teknik temelleri oldukça güçlü.
Yapılan analizler ise oldukça çarpıcı. Her hafta bunlara yenileri ekleniyor. İşte size bunlardan bir kaçı:
• Bütçe açığı gerçekte ne kadar olacak?
• Ekonomi büyüseydi, işsizlik azalır mıydı?
• Bankacılık sistemi Başbakan’ın dediğini yapsa ne olur?
Başta söz konusu rapor ve bu analizlerin ayrıntısını görmek isteyen okurlarımız MAR’ın ağ ortamına (web sitesine) http://www.mulkiye.mar.org adresinden ulaşılabilir. Söz konusu ağ ortamı, 7 Temmuz 2009 tarihinde yayına girmiş bulunuyor.
MAR’ı diğer araştırma merkezlerinden ayıran en önemli özelliği, kuruluş bildirisinde de açıklandığı üzere, çalışmalarında ilerici düşünceyi savunması ve emekten yana bir yaklaşımı temel prensip olarak benimsemiş olmasıdır.
Umarız, başta sendikalar olmak üzere demokratik kitle ve meslek örgütleri (TMMOB ve TTB gibi) emekten yana tavır koyan bu merkeze sahiplenir ve gerekli katkıları sağlarlar. Bu yaz sıcağında, krizden bunalan emekten yana olan kesimleri ferahlatacağını ve onlara moral vereceğini umduğumuz MAR’a hoş geldin diyoruz.

En Çok Okunan Haberler