Meralar yerel halkla birlikte planlanıp korunmalı

Tarım Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen "Başka Bir Mera Mümkün" konferans ve paneli, İzmir Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Kolaylaştırıcılığını dernek başkanı Tayfun Özkaya'nın yaptığı etkinlikte Anadolu Meraları (anadolumera.com) adlı kuruluştan Durukan Dudu'nun verdiği konferanstan sonra Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı'nın katıldığı bir panel yapıldı. Durukan Dudu tarım devrimi öncesindeki yırtıcı hayvanlardan oluşan çeteler ile sığır, koyun sürüleri arasındaki ilişkinin simülasyonuna dayalı bütüncül planlı otlatmanın meraları geliştirmede çok başarılı olduğunu söyledi.


Dudu, "Bu ilişkide otlayan sürüler yırtıcıların baskısı altında hiç bir yerde uzun süre kalamıyor. Bu da bitkilerin gelişmesi için yeterli bir süreyi sağlıyor. Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan konvansiyonel münavebeli (nöbetleşmeli) otlatmaya dayanan sistem dört beş dolayında bölmeye (padok) dayanmasına karşı bu sistemde yüze varan bölmeler kullanılıyor" dedi. Durukan Dudu, yerel halkın katılımın önemli olduğu bu planlama sisteminin sürekli olduğunu ve küresel iklim değişikliğine karşı karbondioksiti toprağa gömme konusunda da çok başarılı olduğunu belirtti. Panelistler ve katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu sistemi farklı ve dikkate almaya değer olduğunu ileri sürdü. Bilindiği gibi Türkiye'de canlı hayvan, kırmızı et yanında çoğu GDO'lu yemler ve hatta saman ithal ediliyor. Hayvancılığın masraflarının çoğunluğunu yem masraflarının oluşturduğu ülkemizde sadece geliştirilmiş meralarda otlamaya dayalı hayvancılığın Türkiye hayvancılığının kurtuluşu olduğu kadar küresel iklim değişikliği konusunda da iyi bir çözüm olacağı görüşü paylaşıldı. Merada otlamaya dayalı hayvancılık ürünlerinin sağlık açısından çok yararlı olması da kazançlardan biri olacak.

En Çok Okunan Haberler