PEN Barış Manifestosu

Değerli Okurlar, Yurttaşlar, Dünyadaşlar,

21 Eylül Dünya Barış Günü. Türkiye’deki barışçıların çoğu hâlâ 1 Eylül gününü bu yönde değerlendiriyor, ama bu uluslararası haber olamıyor çünkü gezegenin kalan bölgelerinde gündemde değil. 21 Eylül günü ise Türkiye’deki barışçılardan pek az ses çıkıyor.

PEN Barış Komitesi Uluslararası Başkanı (Chair) Sloven dostum Tone Perşak 21 Eylül Barış Günü etkinlikleri haberlerinin paylaşılmasını rica ediyor.

"Bu bağlamda, Slovenya’nın cennetimsi Bled’inde PEN Barış Komitesi Uluslararası buluşmasında benimsenen bildirgeyi/manifestoyu sunuyorum:

PEN Barış Manifestosu – Bled 2013

Uluslararası PEN ifade, diyalog ve alışveriş özgürlüğüne dayalı bir barış kültürü geliştiren önde gelen dünya yazarlar örgütüdür. Dil ve kültür çeşitliliğini, konuşanı çok ya da az her dilin ve bağlantılı kültürün canlılığını savunuruz.

Barış için Yazarlar Komitemiz kanalıyla, PEN çatışma konularıyla ilgilenmeyi ve barışçıl alışveriş ve diyalog geliştirmeye çalışırız. Yazarlar yaşadıkları yerin organik parçasıdır – bu yer ister bir topluluk ya da çevre, isterse yerel ya da küresel olsun. Yalnız yaşamak için değil, yaratıcılık için de çevremize ihtiyaç duyarız.

Uluslararası PEN’in Barış için Yazarlar Komitesi barışın evrensel bir hak sayılmasını talep eden bir Manifesto hazırlayıp onaylamıştır. Bu manifestonun temel kaynakları şunlardır: 1987 Lugano Barış ve Özgürlük Bildirgesi, 2009 Linz Çevre Tahribine Karşı Çağrı ve barış yolu olarak diyaloğu savunan 2011 Belgrad Bildirgesi.

1. PEN Üyeleri dünyanın çeşitli yerlerinden insanları edebiyat ve yazarlar arası ve kamu ile tartışmalarla buluşturmaya dönük bir yurttaşlık fikri geliştirmeye çalışır.

2. Başlıca PEN ilkelerinden biri çatışma halindeki ülkeler arasında ve de siyasal iradenin gerilimleri gideremediği durumlarda tartışma ve diyaloğu kolaylaştırmak ve teşvik etmektir.

3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkeleriyle uyumlu olarak, ifade ve yaratıcılık özgürlüğü öbür insan hakları ile uyumlu olduğu sürece bütün biçimleriyle temel bir değerdir.

4. 1992 Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ile uyumlu olarak, PEN çevreye saygıya çağırır. Dünya nüfusunun büyük bölümününün yoksullaşmasına katkıda bulunan teknoloji aşırılıkları ile finans spekülasyonunu kınıyoruz.

5. Şiddetten uzaklaşarak bir tartışma ve diyalog ilişkisine geçiş, PEN üyeleri açısından dünyanın en çetin davaları arasındadır. Bu gelişme yönünde aktif katılımcılar olmak amacındayız. Gerekli durumlarda uluslararası hukuk ilkelerine destek çıkarız.

6. Kendimizi her türlü çatışmayı sona erdirebilecek şartlar yaratmaya adamış olarak yaşamayı önemli buluyoruz. Ne barışsız özgürlük olur, ne de toplumsal-siyasal adalet ve özgürlük olmadan barış.

7. PEN her yerde adaletsizlik ve şiddete karşı mücadele verecek, baskı, sömürgeleştirme, yasa dışı işgal ve terörizme karşı olacaktır. Bütün insanların haysiyetinin saygıyla korunmasından yanadır.

8. Adalet ve ifade özgürlüğü ilkeleri ile uyum halinde, bir çatışmada yer alan her birey ya da grup uluslararası kurumlara ve hükümet yetkililerine dilekçe verme ve çağrıda bulunma hakkına sahiptir.

9. Her yerdeki çocuklar okul müfredatı bünyesinde barış eğitimi alma hakkına sahiptir. PEN bu hakka uygun davranılmasını savunacaktır.

10. Barış hakkı Birleşmiş Milletler tarafından bir insan hakkı olarak benimsenmelidir.

Writers for Peace Committee (WfPC) Barış için Yazarlar Komitesi (BiYK)"

En Çok Okunan Haberler