Tasfiye yeniden gündemde!

İller Bankası’nın görevleri, organları ve personeliyle tasfiye edilerek anonim şirkete dönüştürülmesini öngören yasa tasarısı girişimleri 2006’da başladı. Yoğun tepkiler üzerine durdurulan tasarı, bazı değişiklikler yapılarak yeniden gündeme getiriliyor. Hatırlanacaktır, tasarının durdurulması için o günlerde biz de yoğun bir çabanın içinde olmuş ve köşemizi bir süre bu konuya ayırmıştık.
Yeni tasarı, TBMM Plan-Bütçe Komisyonu’nun alt komisyonunda bulunuyor. Tasarı özetle şu düzenlemeleri içeriyor:
- Belediyelere sağlanan mevcut teknik ve finansman desteği geri çekiliyor.
- İl Özel İdareleri ve Belediyelerde, vergi gelirlerinden alınan pay mevcut düzenleme yüzde 5 iken, tasarıyla ilk üç yıl yüzde 3, sonraki iki yıl yüzde 2 olarak belirleniyor.
- Yönetimde yetkiler tek elde toplanıyor. Ayrıca, Banka Genel Kurulu yetki kaybına uğratılarak Banka Denetim Kurulu için denetçi seçme hakları ellerinden alınıyor.
- Bankanın amaçlarına eklenen bir ibareyle banka, özel bir banka işlevi gösterecek yapıya dönüştürülüyor.
- Mevcut düzenlemede, safi karın yüzde 60’ı Genel Kurul kararıyla belediyelerin altyapı hizmetleri için kullanılabiliyorken, bu oran yüzde 51’e çekiliyor.
- Güvencesiz işçi istihdam edilmesinin önü açılıyor.
Bu düzenlemelerden ilkinin gerçekleşmesi halinde, tüm yerel alt yapı yatırımlarının finansmanının İller Bankasının yaratacağı boşluk nedeniyle küresel mali kuruluşlara kaydırılması kaçınılmaz olacaktır.
İkinci düzenleme, yerel yönetim birimlerinin Banka ortaklığının süreç içersinde kaldırılacağını gösteriyor. Üçüncü düzenleme, mutlak hâkim yönetimler yaratılmak istendiği anlamına geliyor.
Dördüncü düzenleme, bankanın yerel yönetim ortaklığı işlevini bitirmeyi amaçlıyor.
Beşinci düzenleme, borç batağı içindeki belediyelerin katkı oranın aşağıya çekilmesiyle daha da çok borca batması sonucunu yaratacaktır.
Personelle ilgili son düzenleme ise mevcut 4-C, 4-B gibi kölelik sözleşmelerinin yolunu açan esnek istihdam biçimlerine bir yenisinin ekleneceğini gösteriyor.
Bu düzenlemelerin gerçekleşmesi durumunda, İller Bankası’nın kamusal görevlerinin sona ereceği çok açıktır. Böylece, İller Bankası’nın tasfiyesiyle boşa çıkarılacak söz konusu alanlara küresel sermayenin ulaşması çok daha kolay olacaktır.
Geliniz, bu süreci 2006’da olduğu gibi yeniden durduralım ve bu yönde mücadele eden başta Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Yapı Yol-Sen’e hep birlikte omuz verelim.
Ayrıca şunu bilelim ki, söz konusu görev sadece bu kuruluşlara düşmüyor. İller Bankası’nın ortakları ve gerçek sahibi konumunda olan belediye yönetimlerinin de bu mücadele içinde yer alması gerekiyor. Aksi durumda, ne yazık ki bankanın tasfiyesi kaçınılmaz hale gelecektir.
Not: Bugün cenazesi kaldırılacak olan sanatsal karikatür ile güncel haberleri bir araya getiren çizginin çağdaş yüzü, büyük usta Turhan Selçuk’u ve en az onun kadar ünlü tiplemesi “Abdülcanbaz’ı özlemle anacağız ve eksikliğini hissedeceğiz. Ailesinin ve halkımızın başı sağ olsun.

En Çok Okunan Haberler