Yanıtı belli sorular

IMF, geçtiğimiz günlerde stand-by tartışmasına nihayet noktayı koymuş  bulunuyor. IMF bu konuda son derece net bir açıklama yapıyor ve özetle şöyle diyor:
“Küresel finansal piyasalardaki iyileşmeler ve Türk yetkililerince uygulanmakta olan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde alınan önlemler, Türkiye’nin ekonomik geleceği konusundaki beklentileri de iyileştirmiştir… Bundan böyle Türkiye ile stand-by görüşmeleri yapılmayacaktır.”
Açıklama bu kadar net olmasına rağmen, IMF’den 'bağımsız' davranış sergileniyor izlenimi yaratılması ve Başbakanın bu kurumu “IMF’ye kafa tutmak” şeklinde sunması ister istemez insana 'pes doğrusu' dedirtiyor.
Hem IMF’ci politikalar izleyecek ve izlemeye devam edeceksiniz hem de “IMF’ye kafa tutar” gibi bir görüntü vereceksiniz.
Değerli okurlar benimle aynı kanatte değilseniz kaçmak yok, şu sorulara yanıt bulmak durumundasınız. İşte size sorular:
» İşgücü piyasasını esnekleştirmeye yönelik 4-C, 4-B ve sözleşmeli personel uygulamalarından vazgeçiliyor mu?
» Emekçiler büyük bedeller ödemeye devam etmiyor mu?
» Özelleştirme uygulamaları tam hızıyla sürmüyor mu?
» Kamusal ücretler baskı altında değil mi?
» Sosyal güvenlik harcamaları hariç vergi yükü artırılmıyor mu?
» Kamu kesiminin kaynak kullanımındaki payı azaltılmıyor mu?
» Personel harcamaları ve kamu yatırımları azaltılmıyor mu?
» İstihdamsız ve yoksullaştırıcı büyüme devam etmiyor mu?
» Sıcak parayla büyüme özlemi ve çabası devam etmiyor mu?
» İthalata bağımlı büyüme kesintisiz bir biçimde sürdürülmüyor mu?
» İthal edilen aramal ve yatırım mallarının yerli üretimi için herhangi bir çaba gösteriliyor mu?
» Ne dersiniz?
» Bütün bu soruların cevapları bize IMF’siz de olsa IMF politikalarının devam ettiğini göstermiyor mu?
Eğer hâlâ tatmin olmayıp yanıtınız 'hayır' ise başta bu köşenin yazarı olmak üzere emekten yana olan diğer yazarların yazdıklarına bakınız. Eğer hala yanıtınız 'hayır' ise kendi yaşadıklarını tekrar bir gözden geçirmenizde yarar vardır...

En Çok Okunan Haberler