2008 Yılı kaynak-harcama dengesi


Bir ekonominin kaynak-harcama dengesi, ne kadar iç ve dış kaynak kullandığını, bu kaynakların ne kadarının yatırıma dönüştüğünü, ne kadarının tüketime gittiğini gösteren son derece önemli bir göstergedir.


Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 2008 yılı kaynaklar-harcamalar dengesi tahminine göre, 2008 yılında Türkiye’nin iç kaynağı, yani GSMH’si, 716 milyar YTL olacak, 49 milyar YTL’lik de dış kaynak kullanılacak, böylece toplam kaynaklar 766 milyar YTL’ye ulaşacaktır. Bunun 175 milyar YTL’si yatırıma gidecek, 590 milyar YTL’de tüketilecektir.


2008 yılında GSMH 100 ise, 6.9 dış kaynak kullanılacak, böylece toplam kaynaklar 106.9 olacaktır. İç ve dış kaynakların yüzde 24.5’ini yatırıma ayıracak, bunun yaklaşık yüzde 20’sini özel sektör, geri kalan 5’ini kamu kesimi yapacakdır. Toplam kaynağın yüzde 82.4’ü tüketilecek, bunun 69.9’ini özel sektör, kalan 12.5’ini ise kamu sektörü tüketecektir.


Tarihsel bir bakış açısıyla bakıldığında, Türkiye ekonomisinin 1960’lardan beri, dış kaynak kullandığı, dış kaynak kullanımın sürekli olarak arttığı görülür. 1980’lerde yüzde 2 civarında olan dış kaynak kulanımı 2000’li yılların ikinci yarısında yüzde 7’ler düzeyine yükselmiştir


Bu ölçüde yüksek bir iç kaynak transferi ile yatırım oranı en fazla yüzde 25 düzeyine çıkabilmiştir. Dış kaynak kullanımındaki bu artışa paralel olarak yatırımların artmaması, yabancı kaynak kullanımının yatırımları değil, tüketimi artırdığını göstermektedir.


Kaynaklar-harcamalar dengesi tahmini, kamu yatırımlarındaki durgunluğun 2008 yılında da devam edeceğini ve kamu sektörü yatırım oranının 4.7 olacağını öngörmektedir. Kamu yatırımlarındaki durgunluğu telafi etmesi beklenilen özel yatırımlar ise yüzde 20 düzeyini aşamamaktadır.


2008 yılında, sermaye birikiminin temeli olan, sabit sermaye yatırımlarına sevk edilen kaynak miktarı 21.7 olacaktır. Bu yatırımların 4.7’sini kamu kesimi, 17’sini özel sektör yapacaktır. Kamu kesiminin sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 3.9 azalması öngörülmektedir. En büyük daralma enerji sektöründe gerçekleşecek, bunu ulaştırma, turizm, eğitim ve sağlık sektörleri takip edecektir. Buna karşılık kamunun imalat sanayii sabit sermaye yatırımları artacaktır.


2008 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 8.5 artması tahmin edilmektedir. Enerji ve ulaştırma gibi temel altyapı yatırımları ile eğitim ve sağlık alanlarında sosyal kamu yatırımlarındaki daralmanın özel sektör tarafından telafi edilmesi beklenmektedir. Özel sektör sabit sermaye yatırımları içinde konut sektörünün payı yüzde 17 olacaktır. Konut sektöründe 2000’li yıllarda başlayan daralmanın boyutları o kadar büyük olmuştur ki, son yıllardaki canlanma bile bu daralmayı ve hatta çöküntüyü telafi etmekten uzak kalmıştır. Nitekim, konut yatırımlarının payı hâlâ, 1994 yılının üçte biri düzeyindedir.


Sonuç olarak, kaynak-harcama dengesi tahmini, 2008 yılında ekonominin temel eğilimlerinde herhangi bir değişikliğin olmayacağını göstermektedir.


Tablo : Kaynaklar-Harcamalar (GSMH’nin %

BİZİ TAKİP EDİN

359,923BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,087,163TakipçiTakip Et
7,876AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL