alpertasbeyoglu

2010’a kadar bütçeler, borç ödeme bütçesi olmaya devam edecek

Yaklaşık on yıldır uygulanan IMF programlarının değişmeyen en önemli bileşeni maliye politikasıdır. Zaman içinde programın politika araçları ve hedefleri gözden geçirilerek, değiştirilmiş, ancak maliye politikasının, faiz dışı fazla vermek suretiyle, kamu borç stokunun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi hiç değişmemiştir.


Kamu borç stokunun azaltılması amacıyla yüksek oranda faiz-dışı fazla verme politikasının 2010 yılına kadar değişmeyeceği, 2008-2010 dönemini kapsayan 2007 Katılım Öncesi Ekonomik Programında açıkça ilan edilmektedir.


Hükümet, hazırladığı bütçelerde eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalar ile altyapı yatırımlarına giderek daha fazla pay ayrıldığını ileri sürse de, Katılım Öncesi Ekonomik Programda, 2010 yılına kadar tüm bütçelerin, borç ödeme bütçeleri olacağını itiraf etmektedir. Sosyal politikaların, bu temel bütçe kısıtı altında sürdürüleceği( esasen sürdürülemeye-ceği) peşinen kabul edilmektedir.


Peki, maliye politikasındaki bu temel hedefin 2010 yılına kadar sürdürülmesi ne anlama gelecektir? Kuşkusuz bu, daha az altyapı yatırımı, daha az sosyal harcama buna karşılık daha fazla toplumsal ve bölgesel dengesizlik demektir.


Maliye politikasının temel ekseninde bir değişiklik olmayınca, kamu gelir ve harcamalarında herhangi bir kapsamlı düzenleme de öngörülmemektedir. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine devam edilmesi ile ücretli çalışanların emeklilik sigorta primi işveren payının, 2009’dan itibaren 5 puan düşürülmesi kamu gelirleri politikasında yapılması düşünülen en önemli iki düzenlemedir.


Kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler ise, kamuda ücret ve maaşların enflasyon hedefine göre belirlenmesi uygulamasının sürdürülmesi, kamuya yeni personel alımında mevcut sınırlamalara devam edilmesi ve yeni bir kamu personel rejimi hazırlıklarına başlanılması ile sınırlıdır


Hükümetin 2010 yılına kadar kayıtdışı ile ilgili ciddi hehangi bir adım atmayacağı, kayıt-dışılığın nedenleri, sonuçları ve boyutu konusunda bir çalışma planlamasından anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili sözü edilecek en önemli girişim kaçak işçi çalıştıranların, kamu ihalelerineden belirli bir süre men edilmesine ilişkin mevzuat değişikliği düzenlemesidir.


Bu temel öngörülerin ışığı altında, aşağıdaki tablodan izleneceği gibi, 2007 yılında, özelleştirme gelirleri hariç tutulduğunda, GSYİH’nın yüzde 4i’9’u olması gereken kamu gelirlerinin, 2008 yılında yüzde 41.6, 2010 yılında ise yüzde 39.6 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edil-mektedir.Özelleştirme gelirleri dahil edildiğinde 2007 yılında yüzde 42.7 olan kamu gelirleri, 2008’de yüzde 43.2, 2010’da ise 40.6 olacaktır.


2008 yılında kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYİH içindeki payının, 2007 yılına göre 0.4 puan azalarak, yüzde 3.7’e gerilemesi ve 2010 yılında da aynı düzeyi koruması beklenmektedir.


2007 yılında yüzde 3.8 olan IMF tanımlı faiz dışı fazlanın, 2008’de yüzde 5.1, 20io’da ise yüzde 4.5 olması öngörülmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

359,938BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,086,886TakipçiTakip Et
7,854AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL