4 milyon genç ne okuyor ne çalışıyor
14.09.2017 09:08 ÇALIŞMA YAŞAMI
OECD’nin raporuna göre Türkiye, 35 ülke içinde işsizlik ve eğitimsizlikte liderliği yine kimselere bırakmadı. Türkiye’de yüksek eğitim almış her 4 kişiden biri işsiz. 4 milyona yakın genç ise ne okuyor ne çalışıyor

Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı ‘Bir Bakışta Eğitim 2017’ (Education at a Glance) raporuna göre, Türkiye’de yüksek eğitim almış her dört kişiden biri iş bulamıyor. 4 milyona yakın genç ise ne eğitim sisteminde ne de ekonomide yer bulabiliyor.

OECD’nin 2016 verilerine dayandırarak yayımladığı raporda, Türkiye’de yüzde 25 civarındaki işsiz üniversite mezununa ek olarak, lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak kaydedildi. OECD üyesi ülkelerin ortalamasına bakıldığında ise yükseköğrenim görmüş kişilerde işsizlik oranı yüzde 16, lise mezunlarında yüzde 25 ve lise diploması olmayanlarda ise yüzde 43 şeklinde.

Kadınlarda durum daha vahim
Rapora göre Türkiye’de mesleki ve örgün eğitim dışında olan ve bir işte çalışmayan gençlerin oranı yüzde 33’ü bulurken, kadınlarda bu oran yüzde 46’nın üzerinde.

Raporda, 18-24 yaş grubundaki yaklaşık 13 milyon gencin üçte birinin boşta olduğu, bu yaşlardaki 3 milyona yakın kadın ile 1 milyonu aşkın erkeğin eğitim ve iş olanaklarından mahrum kaldığı belirtiliyor. 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 40,5’i ‘atıl’, yüzde 5,9’u ‘işsiz’ olarak kaydedilirken, erkeklerin yüzde 11,6’sının ‘atıl’, yüzde 8,1’inin ‘işsiz’ olduğu tespitine yer veriliyor. Türkiye bu oranlarla eğitim ve istihdam dışı gençlerde OECD ortalamasını toplamda ikiye, kadınlarda ise neredeyse üçe katlıyor.

İşletme ve hukuk mezunları iş bulamıyor
Türkiye’de işletme ve hukuk alanlarında yükseköğrenim görenler, diğer üniversite mezunlarına oranla daha az iş imkânlarına sahip oluyor. Bu alanlarda mezunlar yüzde 73 oranında kendi branşlarında meslek seçebiliyorlar. Bunun karşılığında üniversite mezunlarının en rahat iş bulabildiği branşları mühendislik, inşaat ve tıp oluşturuyor. Bu alanlarda eğitim almış kişiler, yüzde 78 oranında iş sahibi olabiliyor. Mezun olduktan sonra iş imkânları en kısıtlı olanlar ise sanat ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanlarında eğitim alanlar. Bu kişilerin işsizlik oranı yüzde 35’in üzerinde.

Yarısı lise okumuyor
Diğer yandan, 15 yaşındaki gençler arasında zayıf okuryazarlık oranı OECD genelinde yüzde 22,2 olarak tespit edilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 40’ı buluyor. Bütün yetişkinler arasında sadece ilköğretim görenlerin oranı bakımında Türkiye, yüzde 43’lük oranla bütün ülkeleri geride bırakırken, bu oran Suudi Arabistan’da yüzde 24, Çin’de ise yüzde 29.

Okul öncesi eğitim önemsenmiyor
Erken çocukluk eğitimi konusunda da Türkiye OECD ortalamanın çok gerisinde. Erkek çocukluk eğitimine katılım oranı Türkiye’de üç yaş gruplarında yüzde 9 iken, iki yaş grubunda ise neredeyse hiç bulunmuyor. Dört yaş gruplarında ise Türkiye’de eğitim alan çocuk oranı yüzde 32 olmasına karşın, bu oran OECD ortalamasında yüzde 87 civarında.