Açıköğretim Fakültesi Başkanlık sistemine geçti
12.01.2018 13:10 EĞİTİM

MUSTAFA KÖMÜŞ | @mustafakomuss | [email protected]

Açıköğretim Fakültesi’nde Felsefe bölümünde okuyan öğrenciler için dağıtılan Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi dersi kitabında 2019’a gelmeden başkanlık sistemine geçiş ilan edildi.

Kitabın “Yasama, Yürütme ve Yargı” bölümünde dikkat çekici ifadeler yer aldı. Bölümün yürütmeyi anlatan kısmında “Ülkemizde, 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğinden önce hükümet sistemi olarak parlamenter sistem vardı. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılmakta ve yerine getirilmekteydi. Ancak, 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylamasında kabul edilmesiyle birlikte parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bu sistem değişikliğinin bir sonucu olarak da Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Böylece, Türkiye’de yürütme yetkisi tek bir organda, Cumhurbaşkanında toplanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme yetkisi ve görevi, doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanına aittir; yasama organının yürütmenin oluşmasında bir etkisi bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yine aynı konunun çözümlü testlerinde yer alan “Devletin yürütme organı hangisidir?” sorusuna şıklar arasında Bakanlar Kurulu da olmasına rağmen doğru cevap olarak “Cumhurbaşkanı” seçeneği kabul edildi.

acikogretim-fakultesi-baskanlik-sistemine-gecti-413244-1.

Kitabın Milli Güvenlik Kurulu bölümünde ise Milli Güvenlik Kurulu’nda Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanı yardımcılarının katılacağı ve Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda yardımcılarının Kurul’a başkanlık edeceği belirtildi.

Bütün bu düzenlemeler esasında 2019’da yürürlüğe girecek olmasına rağmen kitapta şimdiden yürürlükteymiş gibi yazılması dikkat çekti.