Adalet Bakanlığı’nı yoğun mesai bekliyor
03.09.2018 08:08 SİYASET

Adalet Bakanlığı, bugün başlayan yeni adli yılda yargıda çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.

Adli tatilin yarın sona ermesi ve yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanlığı, hazırlayacağı stratejik plan ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde güncelleyeceği, “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ile birçok yeniliği hayata geçirecek.

“Yargıda hedef süre” uygulamasını yeni adli yılla başlatacak Bakanlık, yurttaşların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için kurulan “danışma masaları” ile “ön büro”ların bulunduğu adliye sayılarını da artıracak.

Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen ve 9 olan bölge adliye mahkemesi sayısı, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin hizmete girmesiyle 11’e çıkarılacak.

Yargının iş yükünü azaltmaya yönelik adımlar atacak olan Bakanlık, hâkim ve savcı sayısını da yeni adli yılda artıracak.
Bakanlık, hâkim ve savcılara yönelik meslek öncesi, meslek içi eğitim alanlarına da ağırlık verecek. Yeni adli yılda adliyelerde yeni pedagog ve psikologlar görev alacak, personel sayısı artırılacak.

Adli tıp kurumlarının ülke geneline yaygınlaştırılarak süreçlerin daha da hızlandırılması amaçlanacak. DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanacak, adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılacak.

Suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının sayıları da artırılacak.

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasına ilişkin de çalışmalar yapılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, oluşturulacak çocuk teslim merkezleri aracılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.