Akademisyenler mobbinge uğradıklarını düşünüyor
23.07.2018 16:25 EĞİTİM

DEVRİM SANCI

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) tarafından akademisyenler arasında mobbing anketi düzenlendi. 971’i erkek, 919 kadın olmak üzere toplam 1890 akademisyenin %97’sini devlet üniversitesi akademisyenleri oluşturdu.

Akademisyenlerin %63’ü hocaları tarafından azarlandıklarını, %75’i sözünün kesildiğini, yaklaşık %70’i çeşitli şekillerde rahatsız edildiğini, %62,5’u sözlü tehditler aldığını, %88’i hakkında dedikodu yapıldığını, %72’si yeteneklerinin çok altında işler verildiğini ve %80’i insanların kendisi hakkında kötü konuştuğunu kaydetti.

ÖGESEN Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Vahdet Özkoçak sürekli kadro ilanı gerektiren bir sistemde ve doçent olana kadar sözleşmeli çalışan akademisyenlerin sürekli mobbing ile yüz yüze ve stres altında çalışmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun ülkemizin bilimsel verimliliğini ciddi olarak etkilediğini belirtti.

ETİK İHLALİN KANITI!

Çalışma, akademisyenlerin yaklaşık %50’si akademik etik ihlali yapılıp yapılmadığı sorularına olumlu yanıt verirken yaklaşık %67’si akademisyenlerin bu ihlali tespit etse bile sessiz kalarak şikayette bulunmadığını kaydediyor. %74’ü ise çalışmaların sonuçlarına katkısı olmasa bile diğer akademisyenlerin haksız yazar olarak eklendiği de belirtiliyor.