AKP’nin bildirgesinde sağlık politikaları
OSMAN ÖZTÜRK OSMAN ÖZTÜRK
Siyasi partilerin seçim bildirgeleri açıklanmaya başlandı. Partilerin, bildirgelerinde sağlık konusunu nasıl ele aldıklarını ve vaatlerini inceledik. İlk olarak AKP ile başlıyoruz

AKP’nin “Yeni Türkiye Yolunda Daima Adalet Daima Kalkınma” başlıklı seçim beyannamesinin “Sağlıklı Nesiller” alt başlıklı sağlık bölümünde ilk dikkat çeken 2011’e göre daha az iddialı olması.

Beyannamede öncelikle AKP dönemindeki icraatlar aktarılmış:
>> Vatandaşlarımızın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta faydalandığı, yoksulların primlerinin devlet tarafından karşılandığı “Genel Sağlık Sigortası” sistemini hayata geçirdik.
>> Aile hekimliği uygulamasını başlattık ve tüm ülkeye yaygınlaştırdık.
>> Hastane ve eczane önlerindeki kuyruklara son verdik.
>> SSK hastaneleri başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının hastanelerini Sağlık Bakanlığı’na devrettik, hastaneleri tek çatı altında topladık.
>> Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasını başlatarak tüm yurda yaygınlaştırdık.
>>1.737 birinci basamak sağlık kuruluşu 760’tan fazla hastane ve ek bina olmak üzere yeni sağlık tesisi yaptık ve nitelikli yatak oranını yüzde 6’dan yüzde 43 düzeyine çıkardık.
>> Evde sağlık bakımı hizmetleriyle yatağa bağımlı hastalarımızın evlerinde kaliteli, etkin, ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz.
>> Acil sağlık hizmetlerinde, kara ambulanslarıyla, ambulans helikopter ve uçaklarıyla, deniz bot ambulanslarıyla dünyanın en ideal hizmet sunumu yakalanmıştır.
>> Kişi başı hekime müracaat sayısı 2002 yılında 3,2 iken 2013 yılında 8,2’ye yükselmiştir.

Bildirgede muayene ücreti, katılım payı, reçete bedeli, ilave ücret gibi uygulamalara hiç değinilmezken sigortalılar özel hastanelerden ücretsiz yararlanıyormuş gibi “Vatandaşlarımızı özel muayenehanelerdeki yüksek ücretlere mahkûm olmaktan kurtararak özel sağlık tesislerinde hizmet alır hale getirdik.” denilmiş.

Sonraki 3,5 sayfalık “Neler yapacağız?” bölümünde ise yeni dönemdeki projelerin merkezine sağlıkta üreten ülke olma hedefini konduğu, temel motivasyonun tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasiteyi arttırmak, hedefin Türkiye’yi sağlık alanında bölgenin öncü ülkesi yapmak olduğu belirtilmiş.

Bu bölümde mevcut uygulamaların dışında pek yeni bir vaat yer almadığı dikkat çekiyor.

“Beyannamemizden Seçilmiş 100 Önemli Proje” ekinde de sadece ONCOGEN, Milli Aşı, Yerli Plazma Ürünleri Üretilmesi ve Şehir Hastaneleri Projeleri yer alabilmiş.

Beyannamede suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesi için çalışmaların hızlandırılacağının belirtilmesi ise sağlıkta seçim sonrasında “tasarruf tedbirleri”nin geleceğinin işareti olarak okunabilir.

Sağlık sigortacılığının geliştirileceği vaadi ise Genel Sağlık Sigortası dışında, ikinci bir primli sistem olarak kurulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamının genişletileceği ve vatandaşların önümüzdeki dönemde özel sigortacılığa yönlendirileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak; AKP, eğer iktidarını sürdürebilirse, sağlıkta özelleştirmeye tam gaz devam edeceği görülüyor.

***

Beyannamedeki maddeler

>> Bir yandan temel sağlık hizmetlerini geliştirirken diğer yandan koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem vereceğiz.
>> Sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen ülkeler arasına girmesini de hedefliyoruz.
>> Hedefimiz ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmaktır.
>> Hastanelerimizdeki nitelikli yatak oranını yüzde 90’ın üzerine çıkaracağız.
>> Aile hekimi başına düşen nüfus sayısını 3 binin altına düşüreceğiz.
>> Evde sağlık hizmetlerini, evde öz bakım hizmetlerini geliştireceğiz.
>> Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesini sağlayacağız.
>> Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile inşa edeceğimiz Şehir hastanelerini yaygınlaştıracağız.
>> Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kanser Enstitüsü ve Kalite ve Akreditasyon Enstitülerini kuracağız.
>> Biyoeşdeğer ilaçların geliştirilmesini sağlayacağız.
>> Tütün kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile etkin mücadeleyi; sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, gıda güvenilirliğinin ve ruh sağlığının geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
>> Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sayısı ve kapasitesini artıracağız. Psikiyatri yataklarının sayısını artıracağız.