“Ankara’da 13 bin kırmızı etiketli asansör var”
30.03.2018 11:48 GÜNCEL
Asansörlerin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkati çeken Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Özkalender, “Ankara’da 13 bin 513 adet kırmızı etiketli asansör var. Bakımları yapılmayan asansörler kazalara davetiye çıkarıyor” dedi

BİRGÜN / ANKARA

Kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için yılda en az bir kez asansörlerin periyodik kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender yaptığı açıklamada, “Bakımları yapılmayan asansörler, can kayıpları, kalıcı yaralanmalar ile sonuçlanabilecek kazalara davetiye çıkararak, kullanıcılar için tehlike saçmaya devam ediyor” dedi.

“Kamusal denetim eksikliği”

2017 yılı asansör kontrol verilerine göre Ankara’da denetlenen asansörlerin yüzde 45’inin kırmızı etiketli olduğunu ifade eden Özkalender, “Yasal zorunluluklara, diğer ilgili kuruluşlar ile Odamızın tüm çalışma ve uyarılarına rağmen ‘kamusal denetim eksikliği’ sebebiyle rakamlar, Başkentte bile ne yazık ki korkunç seviyelerdedir”

“Kırmızı etiketli asansörlere dikkat”

ankara-da-13-bin-kirmizi-etiketli-asansor-var-445175-1.

2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile asansörlerin kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususların yeniden düzenlendiğini hatırlatan Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Özkalender şunları söyledi:

“Başkentte denetim yaptığımız asansörlerden 13 bin 513 adedi Kırmızı Etiketli 524 adedi Sarı Etiketli 5 bin 423 adedi Mavi Etiketli ve 10 bin 276 adedi ise Yeşil Etiketlidir. Yaklaşık 50 bin asansörün var olduğu tahmin edilen Başkentteki bu tablo, asansörlerdeki denetimsizlikte Türkiye ortalamasının tahmini oranlarına ilişkin önemli bir veri sunmaktadır. Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır. Ülkemizde asansörlerin avan ve uygulama projelerine uygun olarak yapılmasını denetleme ve yapı kullanım izinlerini verme yetkisi yerel yönetimlere, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklere verilmiştir. Ayrıca yasal boşluklar nedeniyle bazı yerel yönetimler, yetkili mühendis istihdamı yapmadan dahi asansörlere tescil işlemi yapabilmektedir. Bu süreçlerde meslek odaları dışlanmakta, Odalarımız, belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde, ancak tescil işlemleri yapıldıktan sonra devreye girebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bütünlüklü bir denetim yapılamamakta ve bunun bedeli asansör kazaları ile ödenmektedir. Herkesi üzen asansör kazalarının yaşanmaması için kaderci yaklaşımlardan vazgeçilmesi ve ‘kamusal denetim’in işletilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya ve vatandaşlarımızı da bulundukları mekânlarda kullanılan asansörlerin denetimlerinin yaptırılması konusunda takipçi olmaya davet ediyoruz.”