Artık tahribatsız ve anlık doku analizi mümkün
13.09.2017 10:08 SAĞLIK

YUSUF CEM DURAKCAN

Kanser ameliyatlarında, kitlenin tamamen çıkartılması hedeflense de, çıkarılan tümörün kenarlarının tamamen temizlenmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, temizlenen tümörün kenarında bulunan dokuların da incelenmesi gerekebilir.

Bilim insanlarının geliştirdiği kalem benzeri bir cihaz sayesinde, ameliyat anında bir dokunun kanserli olup olmadığı anlaşılabilecek.

Cihaz, doku yüzeyine 3 saniye temas ettikten sonra, su damlacıklarını; teşhis proteinleri, lipidleri ve metabolitleri karakterize eden bir kütle spektrometresine taşıyor.

Cihaz, fare deneyleri sırasında, spesifik etiketleme veya görüntüleme gerektirmeden ve doku tahribatı olmadan tümörün sağlıklı dokudan ayrılmasında kullanıldı.