Avrupa’da küreselleşme fikrine kuşkuyla bakılıyor
14.01.2018 09:20 DÜNYA
Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmanın sonucuna göre, AB vatandaşlarının çoğunluğu, Birliği barış ve istikrarın garantörü olarak görüyor. Küreselleşmeye ise büyük bir kesim kuşkuyla yaklaşıyor

Alman Bertelsmann Vakfı Avrupa çapında yaptığı karşılaştırmalı “eupinions” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Ankete katılanlar Avrupa’nın ivedilikle çözmesi gereken sorunlarının başında terörizm ve göç konusunun geldiğini söylüyorlar. Araştırmaya katılan her dört Avrupalıdan biri (yüzde 25) terörizmle mücadelenin AB’nin birincil önceliği olması gerektiğini belirtiyor.

Terör, küreselleşme, göç
Araştırmaya göre her beş Avrupalıdan biri ise (yüzde 20) göçün daha iyi yönlendirilmesi konusunu en önemli görevler arasında görüyor. Ekonomik ya da sosyal adalete ilişkin konular ise -hangi ülkenin vatandaşı olunduğundan bağımsız olarak- yüzde 6’lık bir oranla Avrupalıların çok azı tarafından önemseniyor.
Bertelsmann Vakfı’nın araştırması, AB vatandaşlarının yüzde 56’sının küreselleşmeyi bir fırsat, yüzde 44’ü ise tehdit olarak algıladığını ortaya koyuyor. Alman vatandaşların eğilimi de AB ortalamasına çok yakın, yüzde 57’ye yüzde 43. Polonya’da ise küreselleşmeyi destekleyenlerin oranı sadece yüzde 47. Polonyalıların yüzde 53’ü küreselleşmeye karşı çıkıyor.

AB içi çözüm
“Eupinions” araştırmasının yöneticisi ve Bertelsmann Vakfı’nın Avrupa Uzmanı Isabell Hoffmann, çok sayıda Avrupalının küresel siyasal sorunların Avrupa’nın birlik ve beraberliği içinde çözülebileceği görüşünü savunduklarına dikkat çekiyor. Araştırmaya göre Avrupa içinde sıkı işbirliğini savunanlar arasında merkez-sağ partilerin ve sol partilerin destekçileri bulunuyor. Sadece sağcı ya da sağ popülist partilerin destekçileri ise dışa doğru her türlü ekonomik ve siyasi açılıma karşı çıkıyorlar.

Bertelsmann Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Aart De Geus, araştırmaya katılanların hangi partiyi seçtiklerinden bağımsız olarak Avrupa’yı bir istikrar, refah ve barış kaynağı olarak gördüklerini vurguladı. Uluslararası bir birliktelik içinde geleceği oluşturmak yerine tek tek ulusların birbiriyle mücadelesini savunan görüşlere ise Avrupalıların çoğunluğu “ikna yöntemleri, objektif gerçekler ve açık tartışma” ile karşılık verilmesinden yana görüş belirtiyorlar.

10 bin 755 kişiye soru yöneltildi
Bertelsmann Vakfı’nın talebiyle düzenlenen Avrupa çapındaki karşılaştırmalı “eupinions” araştırmasında 10 bin 755 AB vatandaşına soru yöneltildi. Araştırmadan çıkan sonuçların genel anlamda AB ve onun beş büyük üyesi olan Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’yı temsil ettiği vurgulanıyor.