Bakanlığın tercihi sermayeden yana
13.08.2018 09:28 GÜNCEL
Bakan’ın, “Kaynak aktarılmayacak” açıklamasına karşın özel okullarda öğrenim gören 75 bin öğrenciye destek verilecek

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Dershanelerin biçim değiştirerek temel liselere dönüştürülmesiyle eğitimde ivme kazanan özel okulların payını hemen her yıl daha da artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara ve meslek liselerine teşviki içeren iki yeni düzenlemeye daha imza attı. MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Organize sanayi bölgelerinin içinde ve yakınlarında açılan özel meslek liselerinde örenim görecek öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Milyonlarca lira…

Eğitimde özel okulların ve özel sektörün payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştiren MEB, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ortaklaşa hazırladığı ilk projeyi yeni eğitim yılı itibarıyla hayata geçirecek. Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde uygulamaya konulacak yeni kararla, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 75 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, eğitim muhabirleriyle önceki gün yaptığı toplantıda özel okullara kaynak aktarılmayacağını ifade etmesine karşın yeni eğitim yılında okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290 TL, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960 TL, ortaokul ve liselerdeki 15 bin öğrenciye 4 bin 610 TL ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira eğitim öğretim desteği verilecek.

Bütçeden karşılanacak

MEB’in, özel okullardaki öğrencilere vereceği eğitim desteği, Bakanlık bütçesinden karşılanacak. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ise MEB’in önümüzdeki günlerde yayımlayacağı kılavuzda belirtilecek.

Hükümetin uzun süredir gündeminde olan meslek liselerinin özel sektöre devri konusunda çeşitli meslek odaları ve sanayicilerle iş birliği imzalayan MEB, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarındaki öğrencilere de eğitim desteği verecek. Özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişirken 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 9’uncı sınıf öğrencilerine verilecek eğitim desteği 4 bin 630 TL, sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerindeki 9’uncu sınıf öğrencilerine verilecek eğitim desteği ise 4 bin 590 TL olacak. Sanayi bölgesi dışındaki özel meslek liselerinde okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu ilin veya ilçenin nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması durumunda eğitim desteğinden yararlanabilecek.

‘Kabul edilemez’

Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Kamuya ait kaynakların özel okullara transferinin aracı olarak ‘teşvik’ mekanizması kullanılıyor” dedi. Teşvik kararının, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde duyurulduğuna dikkat çeken Bozdoğan, “Kamu okullarının ciddi kaynak sıkıntısı çektiği, okul sayısında oluşan yetersizlikten kaynaklı ortaöğretime geçişte çok sayıda öğrencinin mağdur olduğu bir dönemde kamu kaynaklarının bu şekilde, özel okullara aktarılması kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

Bozdoğan, MEB’in eğitimi artık kamusal bir hizmet olarak görmediğinin altını çizerek, teşviklerin özel okul pazarını büyüteceğini ve özel okulların toplam okullar içerisindeki payını artıracağını savundu. Bozdoğan “MEB acilen bu teşvikleri durdurmalı ve kaynaklarını kamu okulları için kullanmalıdır” şeklinde sonlandırdı.

*****

Özellerin payı artıyor

AKP hükümetleri döneminde özel okulların eğitim sisteminde artan payı MEB’in verileriyle somutlaşıyor. MEB’e göre, tüm okulların içindeki payı 2016 yılında yüzde 12,8 olan özel okullardaki öğrenci sayısı 2017 yılında yüzde 13 arttı. Geçen yıl 1 milyon 150 bin öğrenci özel okullara giderken “4+4+4” sisteminin ardından devlete ait ilkokul sayısı 4 bin azaldı. Aynı dönemde devlet okullarında öğrenim gören öğrenci sayısında ilkokullarda 770 bin, ortaokullarda ise 313 bin düşüş yaşandı. Buna karşın son bir yıl içinde açılan özel okul sayısı bin 177’yi buldu.