BSB’nin son çalışması üzerine bir değerlendirme (1)
Aziz Konukman Aziz Konukman
Benim de kurucu üyeleri arasında yer aldığım Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) Kasım 2000’de kuruldu. BSB, kuruluşundan bu yana birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmalardan....

Benim de kurucu üyeleri arasında yer aldığım Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) Kasım 2000’de kuruldu. BSB, kuruluşundan bu yana birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmalardan ‘2008 Kavşağında Türkiye/Siyaset, İktisat ve Toplum’ başlığını taşıyan sonuncusu, kitap olarak Yordam Kitap tarafından Mayıs 2008’de yayımlanmıştır. Okuyucu, söz konusu çalışmaya BSB’nin ağ sayfasından (www.bagimsizsosyalbilimciler.org) da ulaşabilir.

 Kitap, önsöz hariç on bölümden oluşuyor. I. Bölüm’de, yakın geçmişin siyasal gelişmeleri ele alınıyor ve bu bağlamda AKP üzerine odaklanan bir çözümleme yer alıyor.

II. Bölüm’de uluslararası ekonomik bir ortamın genel bir çerçevesi çiziliyor ve 2007 sonbaharından itibaren tırmanışa geçen dünya finansal (ve ekonomik) bunalımı ayrıntıları ile çözümleniyor. Sermaye ve finans gibi, emeğin de küreselleştiğine dikkat çekildikten sonra, Türkiye’nin dünya ekonomik sistemindeki iki “çapa”sı, yani IMF ve AB ile orta vadeli ilişkileri ele alınıyor.

III. Bölüm’de Türkiye ekonomisinin 1997-2007 dönemindeki büyüme, yapısal değişme, verimlilik ve istihdam performansı incelenmekte; enflasyon hedeflemesi, para politikası ve sermaye hareketlerinin tam serbestliği ortamındaki iktisat politikası tercihleri değerlendirilmektedir.

IV. Bölüm’de Türkiye’nin ödemeler dengesindeki orta ve kısa vadeli değişmeler, sermaye hareketleri ve cari dengenin mal ticareti bileşenleri itibariyle ayrıntılı bir şekilde inceleniyor ve değerlendiriliyor.

 V. Bölüm, kamu maliyesinin değerlendirilmesine ayrılmıştır. 2006 ve 2007 yılları maliye politikası uygulamasının ayrıntıları ile ele alındığı bu bölümde kamu iç ve dış borçluluğu üzerine gözlemlere de yer verilmektedir. Bölüm, IMF ile 2008 sonrasındaki ilişki biçimi olasılıklarının sorgulanması ile tamamlanmaktadır. 

VI. Bölüm, temel sektörlerdeki (tarım, imalat sanayi ve elektrik enerjisi) iktisat politikası sorunlarına bakışlardan oluşmaktadır.

VII. Bölüm’de 2000’li yıllarda ve özellikle AKP iktidarı döneminde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarının toplumsal bir panoraması sunuluyor.

VIII. Bölüm, Türkiye’de neoliberal politikaların hayata geçirilmesi sürecinde yolsuzluğun hem ideolojik bir söylem, hem de yasa ve ahlak dışı bir zenginleşme pratiği olarak önemini ve sonuçlarını ele alıyor. Özelleştirme sürecinde ve AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan çok boyutlu yolsuzluk mekanizmaları, somut örneklerle sergileniyor ve irdeleniyor.

IX. Bölüm’de, AKP iktidarının neoliberal yapılandırma niyet ve eylemlerinin, Anayasa da dahil olmak üzere, hangi yasal düzenlemelerle hukuk düzlemine taşındığı sergileniyor ve özellikle Ocak 2006-Mart 2008 dönemindeki önemli mevzuat değişiklikleri sıralanıp yorumlanıyor.

 X. Bölüm ise, “sonuç” niyetine yazılmış bir bölüm. Böylece, bu bölümde çalışmanın en çarpıcı bulguları özetlenmiş oluyor.

Değerlendirmeyi gelecek yazıya bırakıyoruz.