Bu yasa hükümsüzdür
20.10.2017 07:46 YAŞAM

‘Müftülük Yasası'nın geçmesine tepki gösteren kadın örgütleri ardı ardına açıklamalarda bulundu. Yasanın toplumdaki kutuplaşmayı körükleyeceğini vurgulayan kadınlar, müftü nikâhlarının fiili olarak uygulanmaması için mücadele edeceklerini
ifade ediyorlar.

Nar Kadın Dayanışması: Laiklikten vazgeçmeyeceğiz
Mecliste kalkan inen ellerin Ensar’ın, KADEM’in ısmarlama açıklamasından daha fazla hükmü yoktur! Laikliğe aykırı olan bu düzenleme ile Medeni Kanun’la elde ettiğimiz hakların ortadan kaldırılıyor, evlilik, miras, boşanma haklarında güvencesiz bırakılmamızın önü açılıyor.

AKP, toplumsal yaşamın dini kurallara göre yeniden dizaynı için adımlar atarken bir yandan da ancak şer-i hukuk düzeninde olabilecek yasal düzenlemeler ile ikili bir hukuk sistemi yaratıyor. ‘Haklar’ yerine ‘değerler’in ikame edilmesi, hukuktan eğitime kamuda bu ikiliğe göre düzenlemelerin yapılması en çok kadınların ve çocukların hayatlarını etkiliyor.

Yasa, doğum bildiriminde sözlü beyanının da yeterli sayılmasını getiriyor. Evde yapılan doğumların sözlü olarak bildirilmesi ile birlikte çocuk istismarının tespiti zorlaşıyor, çocuk istismarının cezasız kalmasının ve yaygınlaşmasının önü açılıyor.
Yasa henüz tasarı halindeyken Cumhurbaşkanı tarafından ‘isteseniz de istemeseniz de geçecek’ sözleri ile desteklenmesi, ardından Ensar ve KADEM gibi kurumların destek açıklaması yapması kadınların hayatlarına yönelik gerçekleştirilen karanlık kuşatmanın bir ifadesidir.

Bu kuşatma karşısında hayatlarımıza, geleceğimize ve mücadeleyle kazandığımız haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Meclis’te kalkan inen ellerin Ensar’ın, KADEM’in ısmarlama açıklamasından daha fazla hükmü yoktur. Bu yasa kadınlar için hükümsüzdür. Eşitlik ve özgürlük için, geleceğimiz için haklarımızdan ve laiklikten vazgeçmeyeceğiz!

***

bu-yasa-hukumsuzdur-369465-1.

Alevi Kadınlar: Kutuplaşmayı daha da körükleyecek

Müftülere nikâh yetkisi veren bu yasa, kadın erkek eşitsizliğini güçlendirirken kadınların hayatları üzerindeki baskıyı arttıracak. Kadınların ve hatta kız çocuklarının aileleri ve erkekler tarafından evlendirilmelerinin önünü açacak olan ‘Müftülük Yasası’, toplum içinde had safhaya varmış olan kutuplaşmayı ‘müftü nikâhlılar’ ve ‘belediye nikâhlılar’ biçiminde daha da körükleyecek. Bu yasa zamanla Medeni Kanunu etkisizleştirecek ve dini kurallar Medeni Kanun’un yerini alıp kanunlaşacak. ‘Müftülük Yasası’ esas olarak kadınların yaşamlarını hedef alsa da tüm toplumu İslamileştirerek yaşam, inanç ve kültürümüze müdahale edecek. Bu yüzden kadın erkek bütün canlarımızı hep birlikte #MüftülükYasasınaHayır demeye çağırıyoruz.

***

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Gülsüm Kav: Fiilen boşa düşüreceğiz!

Bizi hukuk devleti yapan temel çerçevenin kalması anlamana geliyor bu yasa. Laik hukuk devletini ortadan kalması anlamına geliyor. Bu laik hukuk devletinin kadınlar için erkeklerden farkı bir önemi var o da şudur: Kadınların eşit yurttaş sayılmasının tek güvencesi laik hukuk devletidir. Şimdi somut olarak ne olacak? Müftü sayıları yetersiz kalacak ve kadılara da aynı görev verilecek. Kadılar ve müftüler sadece nikâh kıymakla yetinmeyip çiftlere kanaatler sunacak. Miras, boşanma, kadınların konumuyla ilgili telkinlerde bulunup kadını değersizleştirecekler. Bir süre sonra da resmi nikâh memuruna gerek yok gibi bir algı yaratılacak. Artık sadece müftülerin dünyevi şeyleri yapmasına adım atılmış olacak. Türkiye’deki bütün adımlar böyle atılıyor artık. Önce fiili bir durum yaratılıyor sonra durum sistemin değişmesine kadar gidiyor. Bu da bunun önemli bir adımı. Hukuk devleti yerine şeri hukukun işlediği bir devlete doğru gidişin adımı. Peki kadınlar ne yapacak? Kadınlar umutsuzluğa düşmeden mücadele edecek. Tek tek bütün kadınlara ulaşarak müftü nikâhı kıydırmamaları konusunda ikna edeceğiz. Bu yasanın fiilen boşa düşmesi için bıkmadan çalışacağız.

***

Kadın Meclisleri: Meclis’ten geçer, kadınlardan geçmez!

Kadınların kazanılmış haklarına, kız çocuklarının geleceğine göz dikmenize, laikliği ve Medeni Kanunu yok saymanıza asla izin vermeyeceğiz! Nasıl ki bugüne dek kıyafetimize, yaşam tarzımıza saldırıldığında her kesimden kadın bir arada direndiysek; kadın cinayetlerinde, kadın ve çocuklara yönelik her saldırıda adalet mücadelesini her yerde yürüttüysek, bu yasa da kadınlardan geçmeyecek! Kadınlar mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Yaratmaya çalıştığınız ayrıştırma politikalarınız ters tepecek, haklarımıza her el uzattığınızda bir arada olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz.

***

Bu Yasalar Böyle Geçmez Kampanya Grubu: Mücadelemize güveniyoruz

Bizler mücadelemize güveniyoruz. Haklarımızın teminatının susmayı, kabullenmeyi, itaat etmeyi reddedişimiz olduğunu biliyoruz! Müftülüklere resmi nikâh yetkisi verilmesiyle oluşacak toplumsal ikilik halinin kadınlara baskı olarak döneceğini, yasada seçenek olsa dahi kadınların aileleri ve toplum tarafından seçeneksiz bırakılacağını da biliyoruz. Herkesin birbirine benzemesi ya da sırf benzediği insanlarla aynı çevrede bulunması halini körükleyen bu yasal değişikliğini bedelini ödemek zorunda kalmak istemiyoruz. Kadın-erkek eşitsizliğini doğal addeden, bunu ‘milli ve dini aile yapısı’ diyerek açıkça normalleştiren bir kuruma Meclis tarafından resmi nikâh yetkisi verilmesini kabul etmiyoruz; bizi duymayan Meclis’e rağmen kadınları da bunu kabul etmemeye çağırıyoruz.

***

bu-yasa-hukumsuzdur-369466-1.

Bu yasa hükümsüzdür

Kadınlar tarafından müftülük yasasına ilişkin yapılan çağrıda “İsteseler de istemeseler de, biz istemeden geçirseler de
#MüftülükYasasıHükümsüzdür diyerek okullarda, sokaklarda, bulunduğumuz her yerde bugün ses çıkarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kadınlar dün saat 14.00’den itibaren sosyal medyada eyleme başladı. #MüftülükYasasıHükümsüzdür etiketiyle binlerce paylaşımda bulunan kadınlar, tasarıya şu ifadelerle tepki gösterdi:

#MüftülükYasasıHükümsüzdür haklarımızdan ve laiklikten vazgeçmeyeceğiz! Geleceğimizi karanlığa bırakmayacağız!
Öldürülen kadınların çoğu koca ya da eski koca tarafından öldürülüyor. İtaat öğütleyen kurumun nikâhına hayır! #MüftülükYasasıHükümsüzdür
Kadınlar bu topraklarda 150 yıldır direniyor ve eşitlik mücadelesi veriyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz. #MüftülükYasasıHükümsüzdür
Müftülerin nikâh kıyma yetkisinin yasalaşmasını eşitlik, laiklik ilkelerine uygun olmadığı için reddediyoruz. #MüftülükYasasıHükümsüzdür
Bu yasa tasarısı kadınlardan geçmedi, geçmeyecek! #MüftülükYasasıHükümsüzdür
Mücadele ederek kazandığımız haklarımızı size yedirtmeyeceğiz! #MüftülükYasasıHükümsüzdür
Müftüyü nikâh memuru yapan, üfürükçüyü de doktor yapar. #MüftülükYasasıHükümsüzdür