Can hakları
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL
İnsan Hakları, Hayvan Hakları. Kısaca: Can Hakları

İnsan Hakları, Hayvan Hakları.
Kısaca: Can Hakları.
Kutsal inançlar,
kutsal davalar…
Katledilen canlar.
Öldürülmekte olanlar.

Kutsal inanç gerekçesiyle
boyunda bıçak. Kan.

Öldürülen
insansa yanlış,
hayvansa meşru mu?

Kutsal inanç da eleştirilir.
Eleştirilmelidir.

Cehennem fikri nereden?
Lübnan’daki Ce Hinnom
Hinnom Vadisi’nden.
Vaktiyle çocuklar yakılarak
kurban edilirmiş.
Bir kral yasaklamış
tepeden inme kararla.
O devrin dindarları
kızmıştır krala:
“Kutsal inancımıza karşı!”
Cehenne, Cehennem.

Yiğit sanatçımız Leman Sam’a
çok teşekkür ederim.

Kutsallık, kutsal inançlar
öncelikle eleştirilmeli.
Reşit insanlar olmak istiyorsak.
Reşit bir toplum olabileceksek.

Oysa gidişat ters yönde.
Tam da bu nedenle
çoğunluğa aykırı gelen sesler
artan bir önem taşıyor.

Zavallı diyen zat ise
kendisini o konuma düşürdü,
dünyada, bir kere daha.

Mezhepçi dikta
“çok parti” sosuyla
Türkiye’yi geriletiyor.

Destek verenler sorumlu.