Çıkış
HANDE DEMİRCİOĞLU HANDE DEMİRCİOĞLU
Yaza girerken güneş, büyüyen isyanla birlikte doğuyor.
Yaza girerken güneş, büyüyen isyanla birlikte doğuyor.

Ve isyan dalgası, umut ikliminden halka halka yayılırken güne geceye, sarsıntı sürmekte. 

Özgürlük talebinin toplumun her katmanında dile geldiği, billurlaştığı günler. Toplumsal muhalefet, reddettiğini bildiriyor.

Modernlik, bugün dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan hayati bir deneyim tarzı; başka bir deyişle uzay ve zamana, ben ve ötekilere, yaşamın imkânları ve zorluklarına ilişkin paradoksal bir birlik…

Sürekli çizgi dışı eğilimi veren ama içimizden bir parça olarak kopan delilik, suçluluk, cinsel sapkınlık, cezalandırma, eziyet etme, isimlendirme, kategorize etme, kapatma, dayatma… İktidarın söylemi ve uygulamalarıdır. Güç, beden kısıtlaması üzerinden kendini gösterir ve bunu “normal” kılıfına sokar. Ahlak gibi kavramlar üretir.

Ölüm istenci yaşama coşkusuna öncülük ediyor ve hangisinin bize esin kaynağı olduğunu ayırt edemiyoruz. Tekrarlanıp duran işlere koşturuyor, doruklara yükselmekle övünüyoruz.

Mitlerin özellikle su, ateş, bir tanrı bir kurum, monarşi vb. belirli bir toplumsal ortamdaki gerçekliklerin ve kavramların ortaya çıkışının ve yaşamının anlaşılmasını sağlayan öyküler olduğunu söyleyebiliriz. Mitin işlevi olan dünyayı düşünmek insanın kendisini düşünmesi, toplumu düşünmesidir.

Pek çok mit çözümlemelerinin gerekçelerinden biri “gökyüzünü” “yer”e indirmek bir başka deyişle mitolojik özelliklerin yönlendirdiği özerk yaşamın temellerinin bu dünyada, toplumsal dünyanın yol açtığı gerilimlerde ve çelişkilerde bulunduğunu göstermek olmuştur.

 Bu belirleyici düşüncenin devrimci bir işlevi vardır; kutsal ya da tartışılmaz kabul edilen inançları tartışmaya açar dolayısıyla insanlığın entelektüel gelişimini sağlayan kolektif çabaya katkıda bulunabilir. Ve doğaldır ki bu gelişme siyasal bir boyut alabilir.

Faşist cuntadan kurtulacağımız, bu coğrafya için zaman zaman bir mit olmuştu. Ama devran dönüyor…

Darbeciler yavaş yavaş açığa çıkarken; Parçalanmalar, saldırılar, dağılmalar, ayrışmalar.

Barış ve umut ikliminde yeni bir Türkiye inşası, mümkün gözüküyor.