Danıştay'ın 'Altın'şiiri
HAYDAR ERGÜLEN HAYDAR ERGÜLEN
Altın madeni çıkarmak üzere ruhsat alınan arazinin kuzey, doğu, güney ve güneybatı yönlerinde, arazinin sınırından itibaren...

Altın madeni çıkarmak üzere ruhsat alınan arazinin kuzey, doğu, güney ve güneybatı yönlerinde, arazinin sınırından itibaren 500 metre yarıçap dahilindeki parsellerde çok sayıda, düzenli ve bakımı yapılmış, tam verime yatmış, genelde 'Ayvalık yağlık zeytin' çeşidine sahip, kapama zeytin bahçelerinin bulunduğu, inceleme konusu arazide yapılacak işlemler sırasında toprağın nemine, bu işlemler sırasında esecek rüzgârın hızına ve yönüne, mevsime ve işleme şekline bağlı olarak değişik yoğunlukta tozuma meydana geleceği, çıkan tozların çevredeki bitki örtüsüne, orman ağaçlarına ve bu aradaki yakındaki zeytinliklere zarar vereceği, zeytinin herdem yeşil bir meyve ağacı olup, bu gibi tesislerin koz emisyonlarına bağlı olarak bütün yıl boyunca, bilhassa toprağın neminin az olduğu yağışsız mevsimlerde zeytin ağacının zarar görmesinin olası olduğu, yaprakların üzerine yapışan tozların yaprağın fotosentez ve solunum gibi asal fizyolojik aktivitelere ket vurarak sürgün gelişmesini ve çiçek tomurcuğu oluşumunu olumsuz yönde etkileyeceği, toz duman çıkaran işletmelerin zeytinliklere 3 km'den daha yakın olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, anılan yasanın ruhuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı, sonuç olarak; açık altın madeni sahası etrafında çok sayıda zeytinlik bulunduğunun tespit edildiği, işletmenin faaliyete geçmesi durumunda meydana gelebilecek tozumanın bu sınırlar içindeki zeytin ağaçlarının vejetatif ve genetatif gelişmelerine olumsuz etki yapacağı kanaatine varıldı"

•••

Danıştay Balıkesir'in Havran ilçesi Küçükdere köyü sınırları içerisinde bulunan bölgede siyanürlü altın aranmasına izin veren Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına hükmetti. Yani 'Kaz dağlarının kazılmasına' izin vermedi, böylece zeytine altından daha çok kıymet verdi. Şiire kıymet verdi, kararı da şiir oldu, şiir sayılır. Şiir niye olur? Altına zeytinden çok kıymet verilirse, zeytin acır, şiir rahatsız olur ve yola çıkar. Şiir ne zaman olur? Zeytinin kıymeti bilindiği zaman olur, bu karar, Kaz dağlarından başlayarak uzak, yakın, üvey, has, bütün kardeş dağlara ve dağların kızkardeşleri ovalara yayıldığı zaman şiir olur asıl. Tıpkı Danıştay 8. Dairesi'nin oybirliğiyle yazdığı yukardaki şiir gibi.

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlarınız