Dersim’de yangın görmezden geliniyor
16.08.2018 09:56 ÇEVRE

Dersim'in Hozat ilçesinde bir haftadır yayılarak devam eden orman yangınına ‘yasak bölge olduğu için’ müdahale edilmiyor. Yangının, Değirmendere, Zoğar, Zenge, Koçeri, Bozan, Koskozulca ve Dündül bölgelerine kadar genişlemiş olması tedirginlik yaratıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Barosu 'İlimiz Hozat ilçesinde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi hukuksal zorunluluktur' dedi.

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir” denilen açıklamada sorumluların görevlerini yapmaları için çağrıda bulunuldu.

Açıklamanın sonuç bölümünde baro olarak hukuki sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi. Öte yandan söz konusu yangının, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın haritasına da eklenmediği öğrenildi.