Devlet Tiyatrosu’nu da ‘Tek adam’ yönetecek
11.07.2018 10:58 KÜLTÜR SANAT
AKP iktidarı sanata bir darbe daha vurdu. Tek adam rejimi için oluşturulan KHK’lerle Devlet Tiyatroları’nda tek yetkili isim Tayyip Erdoğan oldu

DERYA AYDOĞAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Tiyatroları’nın artık tek yetkilisi oldu. Tek adam rejimi için oluşturulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Cumhurbaşkanlığı, Devlet Tiyatroları’nda tek yetkili haline geldi. 703 Sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları Kanunu’nda yapılan değişiklikler, "Tek adam rejimi"nin altını çizer nitelikte. 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanununun 1. Maddesi “Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir” ifadesinin kaldırılması ile birlikte tüm tüzel kişilikler ve ebedi kurul yetkisi Erdoğan’a devredildi. Ayrıca “Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkâr memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca, tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şekilinde değiştirildi.

Kurumun içini boşaltmada son adım

Tek adamın kontrolüne geçen Devlet Tiyatroları ile ilgili yeni sezonda alınacak tüm kararlar, önceki kararlar gibi kurumun içini boşaltmaya yönelik olacak. Devlet daha önce kendisine bağlı tiyatrolarda, repertuvar oluşturma görevini sanat yönetmeninden alıp, kendi atadığı bir bürokrata vermiş ve sanat kurumunun başına sanatla ilgisi olmayan isimler getirerek çok eleştirilmişti. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından repertuvarında değişikliğe giden Devlet Tiyatroları ‘milli-manevi duyguları pekiştirmek için’ sadece yerli oyunları programa alacaklarını açıklayarak, tepki çekmişti. AKP’nin bu uygulamalarının ardından çıkartılan son KHK ile AKP’nin sanata uyguladığı yıkımın artarak devam edeceği de bir kez daha belli oldu.

Tepkiler sürüyor

Sanat kurumlarına baskı ve sansür getirmekten başka bir şey yapmayan, hükümetin politikalarını eleştiren sanatçılara sansür uygulayan AKP iktidarının çıkardığı son KHK’lere sanatseverlerden tepkiler sürüyor. Milletvekili Barış Atay da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Atay, yaptığı açıklamada “2002’den bu yana sistematik bir saldırıya maruz bıraktığı Devlet Tiyatroları’nın, opera, balesinin genel müdürlüklerini hiçleştirmek yetmemiş, kurumu tümden kendine bağlamış. Repertuarı da balerinlerin etek boyunu da direkt kendisi denetleyecek herhalde” dedi.

Kanundan çıkarılan bazı maddeler:

1- Devlet Tiyatroları’nda

  • A- Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanı’nın teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden mezun, özel ve kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş. sahne hayatında başarıları ile tanınmış santçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde, tiyatro sanatı dalında görev yapan öğretim elemanları arasından müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 59. maddesi hükmüne göre,
  • B- Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı tarafından,
  • C- Edebi heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Kültür ve Turizm Bakanı tarafından, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarları arasından Genel Müdür tarafından,
  • D- Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafından, göreve alınırlar.

2-Devlet Tiyatroları’nın gelirleri

  • A- Genel bütçenin Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmının “Eğitim kurumları giderleri” tertibinden ayrılan ödenek,
  • B- Temsillerden elde edilecek hasılat,
  • C- Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin olunacak gelirler,
  • D- Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel idareleri ve belediyelerince yapılabilecek bağışlar,
  • E- Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,
  • F- Tertiplenecek milli ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir.

3- Devlet Tiyatroları’nın bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Kültür Bakanlığınca tasdik edilir.

4- Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Kuruluşu Kanununu kabul edip yürürlüğegirinceye kadar 5441 sayılı Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır.

5- Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı ifadeleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.