"Dış Zekâ"
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

"Dış Zekâ" terimini 
İngilizcede yeni olan
"extelligence" terimi karşılığı
öneriyorum. Bu terim için
Türkçede daha iyi bir karşılık
önerilmişse uymaya hazırım.
Extelligence / dış zekâ terimini
Ian Stewart ile Jack Cohen
1997'deki Figments of Reality
adlı kitapta önermiş.
Çevrede hazır olan
kültür sermayesi (cultural capital)
kastediliyor. (Kültür birikimi de
denebilir.)
Efsaneler, folklor,
ninniler, kitaplar, video ve CD-rom'lar...
Bir anlamı zekâ
(öbür anlamı istihbarat) olan
'intelligence' kelimesinden hareketle.
 
İnternet dış zekâya katkıda bulunuyor.
Ama Türkiye beyinsizleştiriliyor,
AK Parti döneminde:
Eleştirel düşünenler hapiste ya da tehdit altında.
Yasaklamalar çoğalıyor.
Bilim ve sanat düşmanlığı dolu dizgin.
Demokrasi
zekanın gelişmesine katkıda bulunur.
Türkiye zihnen geriliyor,
geriletiliyor.
Bu yüzden
dış zekayı geliştirici çalışmalar,
eserler hayatî önem taşıyor.