DİSK’in ‘taşerona kadro’ ısrarı sürüyor
Atilla Özsever Atilla Özsever
Hükümetin kadro sözünü tutmaması üzerine başlatılan ‘Taşerona Kadro’ nöbeti yedinci haftasını geride bıraktı

DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası, önceki gün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda “Taşerona Kadro” talebiyle her cumartesi sürdürdüğü nöbetin yedincisini gerçekleştirdi. Nöbete, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve CHP temsilcileri de katıldı.

14 yılda 7 kat arttı
Yedi haftadır süren nöbette, “Taşeron insanlık suçudur, yasaklansın”, “Taşeron işçilerinin kadro ümitleriyle oynamayın” temaları işlendi. DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, AKP’nin iktidara geldiği 2002’de taşeron işçisi sayısının 350 bin iken bugün 2.5 milyonu geçtiğini söyledi.

DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu, “Bugün artık her evde bir taşeron işçisi ve bir de işsiz bulunuyor. AKP, Kasım 2015 seçimleri öncesi kamuda çalışan taşeron işçilerini kadroya geçireceğine dair söz verdiği halde, bu gerçekleşmemiştir. Şimdi de anayasa referandumunu seçim malzemesi yapmak istiyorlar. Taşeron işçileri, kadrolu, güvenceli çalışma hakkını elde edinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerdir” diye konuştu.

‘Sözler tutulmadı’
SES Eşbaşkanı İbrahim Kara da, aynı işi yapanların kadrolu, taşeron gibi bir ayrıma tabi tutulduğunu belirterek, tüm sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve ücretler yönünden eşit ve adil bir konumda olması gerektiğini ifade etti. İbrahim Kara, bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 22 Mart 2016’da kadro sözü verdiği halde AKP’nin bu sözü tutmadığını belirtti.

‘Taşeron çalışma insanlık dışıdır’
TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ise, taşeron işçiliğinin insanlık dışı bir çalışma olduğunu ifade ederek, nayasadaki sosyal devlet anlayışının ortadan kaldırıldığına dikkati çekti. Taner Gören, taşeron çalıştırmanın insan emeğinin büyük bir açgözlülükle sömürülmesi olduğunu, bu nedenle bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker de, AKP’nin birçok konuda olduğu gibi taşerona kadro olayında da yalan söylediğini dile getirdi. Şeker, iş güvencesinin olmadığı, ağır koşullarda ve düşük ücretle sürdürülen bu istihdam biçiminin ‘modern kölelik’ olarak tanımlanması gerektiğini bildirdi.

Nöbet etkinliğine DİSK’e bağlı Limter-İş, Sine-Sen, Dev Turizm-İş, Enerji-Sen gibi sendikaların yöneticilerinin yanı sıra, Halkevleri ve bazı siyasi parti temsilcileriyle birlikte CHP Parti Meclisi üyesi Dr. Kadir Gökmen Öğüt de destek verdi.