Dövizde yedi kırılganlık noktası
HAYRİ KOZANOĞLU HAYRİ KOZANOĞLU

Sizleri çokça rakama boğmak pahasına, bu yazıda dövizin 7 kırılganlık noktası üzerinde duracağız. Biz susalım rakamlar konuşsun.

1- Türkiye’ye 2015’te ne kadar dış finansman gerekiyor?
Cari açık, diğer bir ifadeyle döviz gelirlerinin döviz harcamalarından düşük olması nedeniyle karşılaşılan açığın Orta Vadeli Program’da 46 milyar dolar olması öngörülüyor.
Buna göre;

Demek ki 2015’te kaba taslak 220 milyar dolar taze finansman bulunmak zorunda.

2- Türkiye’nin toplam dış borcu ne kadar?
Sadece 2015’te ödeyeceklerimizi değil, tüm döviz borçlarımızı hesaba katmakta yarar var.
En son açıklanan istatistiklere göre;


3- Türkiye’nin yurtdışındaki varlıkları ve yurtdışına bulunan yükümlülükleri ne düzeyde?
Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları, banka borç ve alacakları, rezerv varlıkları içerecek biçimde tüm varlık ve yükümlülük stoklarını gösteriyor.
2014 sonunda;

4- Yurtdışı yerleşiklerin portföyünde hangi varlıklar bulunuyor?
Şubat sonu rakamlarıyla yabancıların portföyünde:


5- Türkiye’de park edilmiş döviz mevduatının tutarı ne?
Döviz tevdiat hesapları diye de ifade edilen tasarruflar;

Diğer bir kırılıma göre de, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin 81,1 Milyar Dolar, tüzel kişilerin 53.2 Milyar Dolar döviz mevduatı var.

6- Reel şirketlerin döviz varlık ve borçları ne durumda?
Finansal kesim dışındaki firmaların 2014 sonunda;


Ayrıca bankaların açık pozisyonu da 13 Mart 2015 rakamlarıyla 33,8 Milyar Dolar dolaylarında bulunuyor.
 

7- Merkez Bankası’nın rezervlerinde ne kadar döviz bulunuyor?

13 Mart’ta altın dahil brüt rezervler 125,8 Milyar Dolardı. Rezervler kısa vadeli borç stokunun 0’ü, yani tam kritik seviyede seyrediyor.