'Eğitimdeki belirsizlik çocukların ve ülkenin geleceğine zarar'
30.09.2017 15:59 EĞİTİM

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’nun (LABEP) düzenlediği Eğitim ve Gelecek panellerinin ikincisi bugün Bursa-Plaza 16’da yapıldı.

LABEP Yürütme Kurulu Üyesi Nazan Moroğlu yaptığı açış konuşmasında, platformun çağdaş, laik, bilimsel eğitim ortak paydasında bir araya gelen 25 kuruluştan oluştuğunu; çocukların ve ülkenin aydınlık geleceği için öncelikle eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini, yap boz tahtasına dönüşen eğitim sisteminde kararlı adımlar atmak yerine sınav sistemleriyle oynandığını belirterek yararı zararı tartışılmadan yeni getirilecek sistemin büyük belirsizliklere yol açacağına dikkat çekti.

Panelin konuk konuşmacısı gazeteci Emin Çapa, ülkemizin yüksek teknoloji üretimindeki geri kalmış durumunun eğitim sistemiyle bağlantısını bütün açıklığıyla anlattı.

Nazan Moroğlu’nun yönettiği panelin konuşmacıları Eğitim Sen MYK Üyesi Derya Yulcu, Projeniz Değiliz İnisiyatifi Temsilcisi Hülya Şen, Eğitimci Alaaddin Dinçer ve Eğitim-İş Temsilcisi Bahriye Toraman, eğitimde laik ve bilimsel özelliklerden uzaklaşılarak müfredatta yapılan değişiklikleri ve birdenbire değiştirilen sınav sistemini ele aldılar. Konuşmacılar her çocuğun ikamet ettiği yere göre bir okula yerleştirilmesi önerisini eleştirdiler; bu yöntemin işlemesi için okullar arası kalite farkının çok az olması gerektiğini vurguladılar.

Toplantı sonunda yapılan forumda, eğitim sistemindeki belirsizliklerin çocukların ve ülkenin geleceğine zarar verdiğine değinilerek Milli Eğitim Bakanlığı’ndan acilen çözüm getirmesi istendi.

Koordinasyon Kurulu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM – SEN)
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)