Emek ve meslek örgütleri: Tek adam ve dikta rejimine HAYIR
09.02.2017 12:34 GÜNCEL
DİSK, KESK, TTB, TMMOB’den oluşan emek ve meslek örgütleri herkesi referandumda Anayasa değişikliğini reddetmeye ve tercihini ‘Hayır’dan yana kullanmaya çağırdı.

BİRGÜN/ANKARA

DİSK, KESK, TTB,TMMOB düzenledikleri ortak basın toplantısıyla referandumda “Hayır” diyeceklerini belirterek, tüm yurttaşları referandumda Anayasa değişikliğini reddetmeye çağırdı.

TMMOB Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında, emek ve meslek örgütleri adına açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Anayasa değişikliği teklifiyle 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve laiklik karşıtı düzenin kalıcılaştırılmak ve yasallaştırılmak istendiğini söyledi. Ekonominin krizin eşiğinde olduğunu da belirten Koramaz işsizlik ve enflasyon tırmanırken Türkiye’nin tek adama dayalı bir rejime ihtiyacı olmadığına dikkati çekti. Koramaz, Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerin geliştirildiği, emekçilerin hak ve çıkarları önündeki engellerin kaldırıldığı barışçıl politikalara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Gelecek ve laik demokratik cumhuriyet değerleri için ortak mücadele çağrısında bulunan Koramaz, emek ve meslek örgütleri’nin “Hayır” gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan;

Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;

Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok eden;

Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldırmaya çalışan;

Anayasa değişikliği teklifine HAYIR diyoruz.”