Emin Koramaz: “Binlerce kamu personelinin iş güvencesi kaldırılıyor”
19.06.2017 14:52 GÜNCEL
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na eklenen madde ile iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını belirtirken, “Bu hukuksuz düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir” dedi

Birgün/Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı değişikliğine tepki gösterdi. Koramaz, tasarı ile binlerce kamu personelinin iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını ifade ederek, kolayca işten atılmaların da önünün açılacağını belirtti.

Koramaz yaptığı yazılı açıklama ile TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda yer alan “Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülür” şeklindeki değişikliği eleştirdi.

Koramaz, değişiklikle birlikte Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan binlerce “kapsam dışı personelin” kamu personeli olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını ve idarelerin bu çalışanları kolayca işten çıkarmalarına yönelik keyfi uygulamaların önüne açıldığını bildirdi.

“Çözüm yeri İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dır”

Bu kuruluşların sermayesinin tamamının devlete ait olduğunu vurgulayan Koramaz, toplu iş sözleşmelerinde kapsam dışı olan personellerin özlük haklarının idarelerin tek taraflı yürürlüğe koyduğu yönetmelikler ile düzenlendiğini ifade etti. Kapsam dışı statüde çalışan personelin kurumları ile olan ilişkilerinden doğan anlaşmazlıklarda ise çözüm yerinin, idari yargı olduğuna dikkati çeken Koramaz, davaların İdare Mahkemeleri ve Danıştay dava dairelerinde görüldüğünü vurguladı.

“Anayasa’ya aykırı”

Meclise sevk edilen yasa tasarısındaki hükümlerin Anayasa ve yüksek yargı organları kararlarına aykırı olduğunu da vurgulayan Koramaz,ayrıca kamu iktisadi teşekküllerinin verdiği kamu hizmetlerinin zafiyete uğrayacağını ifade etti. Düzenlemeden derhal vazgeçilmesini isteyen Koramaz TMMOB olarak konunun tüm zeminlerde takipçisi olacaklarını ve maddenin yasalaşmaması için gereken çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.