Enflasyon yükseldikçe yükseliyor: Halk gıdaya erişemiyor
07.12.2017 08:50 EKONOMİ
Gıda fiyatlarında artışın enflasyonun oldukça üzerine çıktığını işaret eden Tüketici Hakları Derneği, acilen halktan yana tarım ve gıda politikalarına dönülmesi gerektiğini bildirdi

Hızla yükselen enflasyon en çok yoksulları vuruyor. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gereken ürünlerde zam yıllık yüzde 12,9'luk enflasyon oranını aştı. Duruma tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği, gıda fiyatlarında son 1 yıllık fiyat artış oranının yüzde 15,78'e yükseldiğine işaret ederek, acilen halktan yana tarım ve gıda politikalarına dönülmesi gerektiğini bildirdi.

Fiyat artışları katlandı
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Asgari ücretlilerin, emekli memurların ve emekli işçilerin son bir yıllık maaş artış oranları ile gıdadaki fiyat artış oranlarını karşılaştırdığımızda; asgari ücretlilerin 82, emekli memurların 71 ve emekli işçilerin 65 gıda maddesinde satın alma güçlerinin düştüğü görülmektedir" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 43 temel gıda maddesindeki son bir yıllık fiyat artış oranının yüzde 15’in üzerinde olduğuna işaret edilerek gıdadaki fiyat artış oranlarının asgari ücretlilerin ve memurların maaş artış oranını katladığı ifade edildi.

Milyonlarca insanın geliri açlık sınırının altında
Halkın temel gıda maddelerine erişemediği, açlık ve yoksulluğun daha da arttığı vurgulanan açıklamada, "Kasım 2017’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı Türk-İş verilerine göre, 1567 TL’dir. TÜİK’in hane halkı kullanılabilir gelir rakamları ile Türk-İş’in belirlemiş olduğu açlık sınırı rakamlarını karşılaştırdığımızda, Türkiye’de nüfusun yüzde yirmiden fazlasının (16 milyondan fazla kişi) açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır. Özellikle de, asgari ücretli aileler ile işsiz aileleri ve sigortasız çalışan ailelerinin büyük bir çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır" bilgisi verildi.

Politika iflas etti
Söz konusu tablonun tarım ve gıda politikalarının iflas ettiğini ortaya koyduğu ifade edilerek, "Acilen, halktan yana tarım ve gıda politikasına dönülmelidir" dendi.

***

'Telafi' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Net ücreti 1,404 TL'nin altına düşenlere asgari geçim indirimi yoluyla yapılacak telafinin esasları belirlendi. Maliye Bakanlığı, net ücretlerin 1,404 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1,404 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarı, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.