Erdoğan'dan iyi mi bileceksin Rousseff
İBRAHİM VARLI İBRAHİM VARLI

Başbakanı miting kürsülerinden bağırıyor, yandaş medyası manşetlerden veriyor; Bu oyunu Brezilya'da da
oynuyorlar. Kastettikleri Brezilya'da milyonları sokağa döken isyan. Gezi direnişine dış mihrak kulpu takmaya çalışan muktedirler, zekâ fukarasu bir korelasyonla benzer bir oyunun Brezilya'da da oynandığına inandırmak istiyorlar kitleleri.

Amaçları direnişi karalamak.Bu kadarla da sınırlı kalınmıyor, Endonezya da ekleniyor listeye!

Brezilya liderinin halkından özür dilemesi, göstericilerle gurur duyduğunu açıklaması, dış mihrak yerine sorunun
kendilerinden kaynaklandığını telaffuz etmesi nafile. O eski gerilla lideri, Dilma Rousseff, ülkesinde yaflananları Erdoğan ve flurekâsından daha mı iyi bilecek.

Sultanımız buyurmuştu bir kere; bu oyun Brezilya'da da oynanıyor. Hükmü sorgulamak kimin haddine!

Gezi direnişini, Brezilya ve Endonezya'daki zam isyanıyla bütünleştirip, gelişmekte olan ülkeler üzerinde oyunlar oynandığı yönündeki senaryoların alıcısı yok değil. Faiz lobisinden neocon ve uluslararası vakıflara kadar uzanan silsile içerisinde habire düflmanlar imal edilmesi bundan.

Yıllardır o dış mihraklarla kol kola yürüyen, onlar sayesinde “deliğe süpürülmeyip kullanılan”, Ortadoğu'da, Suriye'de, Libya'da bu güçlerin taşeronluğunu yapanların, incirlik'te, Kürecik'te bu güçlere yataklık yapanların bir gece ansızın 'dış mihrak'ı çözüvermesi fukaralıklarının eseri!
• • •

Farkında olmasalar da bir gerçekliği dile getiriyorlar aslında. Evet, haklılar, her üç ülkede de yaflananlar arasında
benzerlikler var. Yaflananlar tesadüf değil. Ayaklanmaların nedeni ne Brezilya'daki 20 centlik ulaflım zammı, ne Endonezenya'daki yüzde 44'lük akaryakıt zammı ne de Gezi'deki 3-5 ağaç.

Bir üst lige sıçrayacağ›z diye kalkınma politikalarına yüklenen ancak bu arada sosyal adaleti ve barışı ihmal etmenin sancılarını yaşıyor gelişmekte olan ülkelerimiz. Kalkınma uğruna feda edilen, yok say›lan alttakilerin öfkesidir dile gelen.

Kısa bir süre öncesine kadar model olarak lanse edilen her üç ülkedeki büyüme de milyonlarca kiflinin yoksullaflması, doğanın fütursuzca talan edilmesi üzerinde yükseldi. Göstergeler büyüdükçe, muktedirler sevindikçe daha
fazla kifli yoksullaştı, evsiz kaldı, iflinden ve doğasından oldu. Onlar kalkınma dedikçe halklar yoksullaştı.

Siz buna ayrıca AKP eliyle artan otoriterizm, özel yaflama müdahale, toplumsal ve siyasal yaflam›n muhafazakâr sağ
zihniyet dünyasına göre yeniden dizayn edilmesini de ekleyin... Haklılar bu basit bir mekân ya da zam isyanı değil.
• • •

'Sultan'ımız dış mihrak arayadursun, öfke günbe gün büyüyor. Halklar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar adaletsizliklere, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı ayaklanıyor. Dün Öfkeliler (Indignados) ve işgalciler (Occupy) döküldü sokaklara, bugün 'Çapulcular.'

Zaman ve mekân değişse de öfke baki kalıyor. Milyonların sırtından yükselen, sosyal adalet ve eflitlikten muaf neoliberal kalkınmacı politikaların iflasıdır halklaıı sokaklara döken. Ortak faktörlere baskı, korku ve ötekileştirme de
eklenince tablo tamamlanıyor.

Yine de sen sen ol Dilma Rousseff, hakları yoksullaştıran, geleceksizleştiren, doğanın yıkımını dayatan neoliberal yıkım politikalarına karşı ayaklanan kitlelerin taleplerini görmezden gel. Erdoğan'a kulak ver! Özür dileyeceğine, dik dur, uyduruver bir dış mihrak! Hemsen rahatlarsın hem de bu topraklardaki “sağır sultan”ımız