Genel-İş: Emeğin haklarını istiyoruz!
14.06.2018 09:48 ÇALIŞMA YAŞAMI

DİSK Genel-İş Sendikası, Türkiye işçi sınıfının ülkeyi yönetmeye talip olanlardan taleplerini açıkladı: “Eşitlik, adalet ve emeğin haklarını istiyoruz!”

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, demokratik hakları yok sayan OHAL yönetimiyle Türkiye işçi sınıfının kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığına vurgu yapılarak; kadro düzenlemesinde yapılan haksızlıklara, ihraçlara, işten atmalara, grev yasaklarına dikkat çekildi. Açıklamada, işçi sınıfının talepleri şöyle sıralandı:

•Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi bir parlamenter sistem

•Barış ve sosyal adalet

•Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam

•Evrensel sendikal hakların uygulanması

•Kamusal nitelikli bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası ile iş cinayetlerinin son bulması

•Kadroya geçişlerde kamu işçilerine eşit haklar

•Çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulması

•Yerel yönetim şirketi işçilerine ilave tediye hakkı

•Zorunlu arabuluculuk sisteminden vazgeçilmesi

•İşsizlik sigortasından yararlanma olanaklarının kolaylaştırılması, fonun amacı dışında kullanılmasının önlenmesi

•Çocuk işçiliğine geçit verilmemesi

•Kiralık işçilik uygulamasının kaldırılması

•Engelli istihdamının kaldırılması

•Herkese güvenceli ve nitelikli işlerin sağlanması, haftalık çalışma süresinin gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate düşürülmesi

•İş, iş güvencesi, vergide adalet, ekonomik büyümeden adil bir pay

•Hukuksuz olarak ihraç edilenlerin, işten atılanların işlerine geri dönmesi

•İnsanca yaşamak için adil bir ücret.