‘Gökdelen ve fuar alanı Kültürpark’a ihanettir’
06.09.2018 15:17 ÇEVRE

İzmir’de 2016’dan beri ‘Kültürpark revizyonu’ adı altında Kültürpark’ın talan edilmesine ve dönüştürülmesine karşı mücadele yürüten Kültürpark Platformu, bir basın açıklaması yaparak parkın dibine inşa edilmek istenen gökdelene ve parka yapılmak istenen fuar alanına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Kültürpark Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Çevresi ile uyumlu, doğal yaşamı içinde barındıran, sanat, kültür, spor, dinlence ve eğlence olanaklarını bir arada sunan, şehrin kalabalığı ve gürültüsünden hepimizin sık sık kaçmak istediği gerçek bir vaha olan Kültürpark; halkındır. Sponsor kuruluşların Kültürparkı rant aracı olarak kullanmaları Kültürparkın gerçek işlevlerine ters düşmektedir” denilen açıklamada “bu sponsorluk anlaşması Kültürpark’a yönelik bir saldırıdır, bir kent suçudur, kente ihanettir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklanmada, kent merkezindeki bu en önemli ve tek yeşil alanın sponsorlar tarafından işgal edilmesini istemediklerini dile getiren İzmirlilerin, parktaki sosyolojik ve doğal dengeyi talan edecek projelere karşı mücadeleyi bırakmayacakları vurgulandı.

"KÜLTÜRPARK'TA FUAR ADI ALTINDA HİÇBİR FAALİYET İSTEMİYORUZ"

Açıklama, şöyle devam etti:

"Biz; Kültürpark'ın sadece yeşil alan olarak kalmasını değil, her gelenin bir faaliyette bulunabileceği, 'bir araya gelme, toplanma' mekanı olmasını isterken, Kültürpark’ın doğal ve tarihi sit değerleri Fuar adı altında tahrip edilmektedir.

Biz; Kültürpark'ın içinde bulunan işlevini yitirmiş, gürültü ve kirlilik yaratan bina, işletme ve parkın özüyle ilgisiz idari binaların kaldırılmasını isterken, günlerdir parka kurulan standlar, özensizce yapılan inşaatlar yoğun elektrik ve araç trafiğinin yarattığı kirlilik ve gürültü ile Kültürpark’ın ekolojik dengesi alt üst edilmektedir.

Biz; Kültürpark’ın kuruluş amacına uygun bir 'Halk Okulu', işlevine kavuşturulmasını, 'Kent Parkı' olmasını, Kültürü ve Park’ı bir araya getiren sadece ağustos ayında değil, tüm yıl özenle bakılan, temizlenen bir alan olmasını istiyoruz.

Biz; Çocukların ve gençlerin zihinlerindeki Kültürpark algısını derinleştirmek, Kültürpark’ı sahiplenmeleri ve korumalarını sağlamak için yeni kullanım alanları açılması, kullanım sürekliliğinin sağlanması ve bağlar güçlendirilmelidir diyoruz.

Biz; Kültürpark’ta yılda 10 gün değil, bir performans mekanı olan bu alanda, her gün (kurslar, spor, etkinlik alanları, eğitim merkezleri gibi) faaliyetler yer almalı ve bir araya gelinebilecek, örgütlenme imkanlarına yol açacak alanlar oluşturulmalı diyoruz.

Biz; Kültürpark’ın her yaş grubundan, her ekonomik sınıftan bireyin katılacağı etkinlik ve eğitimler ile koruma ve yaşatılma dengesi sağlanmalı ve kullanılarak korunmalıdır diyoruz.

Biz; Kültürpark’ın içindeki her türlü canlısıyla, (kedi, kuş, sincap, yarasa, kelebek, 7 bini aşkın bitki vb’i) bir bütün olduğu unutulmasın diyoruz.

Bütün bunlar için Kültürpark’ta Fuar adı altında hiçbir faaliyet istemiyoruz."