Haber-Sen'den TRT çalışanları için çağrı: TRT emekçilerinin sesine nefes olalım
18.07.2018 16:57 ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Haber-Sen, 703 sayılı KHK ile emekliliğe zorlanan TRT emekçilerine destek verdi.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında AKP'nin, TRT’nin deneyimli, bilgili, birikimli yayıncılarını kurumdan uzaklaştırmak için 10 yılda üçüncü emekliliğe teşvik düzenlemesini yaptığı hatırlatıldı.

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, “TRT ye yapılan bu değişiklikler AKP nin tüm kamu emekçilerine bakışını net bir şekilde göstermektedir. Haber-Sen in haklı mücadelesinde yanındayız ve mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz” dedi. Basın metnini Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu okudu.

Yapılan açıklama şöyle:

"TRT’nin deneyimli, bilgili, birikimli yayıncılarını Kurumdan uzaklaştırmak için AKP 10 yılda üçüncü emekliliğe teşvik düzenlemesini yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devre dışı bırakarak ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yöneten AKP, TRT tarihinin en büyük kadrolaşma harekâtını başlattı.

Bakanlıkların ve çeşitli kamu kurumlarının teşkilat yasaları KHK ile değiştirildi.

OHAL KHK’ları ve sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile TRT fiilen şirkete dönüştürüldü.

703 sayılı KHK ile TRT’de emekliliğe teşvik düzenlemesi ile “İstihdam Fazlası Personel”in diğer kamu kurumlarına gönderilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

TRT kapatılmıyor, küçültülmüyor ve özelleştirilmiyor ama “İstihdam Fazlası Personel” yaftasıyla deneyimli bilgili birikimle TRT emekçileri “Ya emekli ol, ya da diğer Kamu Kurumlarına gideceksin” denilerek “atıl” hale getiriliyor.

KHK çıktıktan sonra TRT’de değişim ofisi adı altında ikna odaları oluşturuldu. Emekliliği hak eden personel emekli olmamaları halinde diğer kamu kurumlarına gönderilmekle tehdit ediliyor.

Emekliliği henüz hak etmemiş kamu yayıncıları da iş güvencesi ile tehdit ediliyor;

TRT emekçilerine, “Emekli olmayanlar, diğer kamu kurumlarına gönderilmeyenler TRT’de kadrolu çalıştırılmayacak, ‘Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel’ olarak istihdam edilecek” denilerek tehdit ediliyor.

Kısacası TRT Emekçileri tehdit ediliyor…

Öte yandan kapatılan Başbakanlıktan yüzlerce çalışan TRT’ye naklediliyor NEDEN!!

TRT FİİLEN KAMU ŞİRKET OLDU!…

KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile TRT fiilen şirkete dönüştürüldü.

Yönetim Kurulu hem yandaşlar için bir gelir kaynağına dönüştürüldü hem de 15 günde bir yapılan toplantı 3 ayda bire çıkarılarak işlevsizleştirildi.

Şirket kurma, satıl alma ve ortak olma düzenlemesi genişletilerek TRT’nin tüm işlerinin şirketler aracılığı ile yapılmasının önü açıldı.

TRT ve TRT’nin kurduğu, satın aldığı, yüzde 1 payla olsa bile ortak olduğu şirketler kamu ihale kanunu kapsamı dışına çıkarıldı.

Bu düzenlemelerin hedefi;

Bilgi, birikim ve deneyim sahibi birer kültür işçisi olan TRT emekçilerinin tasfiye edilmesi,

İş güvencesinin ortadan kaldırılması,

TRT’nin tek adamla bir şirket gibi yönetilmesi

TRT’ye aktarılan kamu kaynaklarının hortumlatılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

TRT yönetimini, “İstihdam Fazlası Personel”in diğer kamu kurumlarına gönderilmesinden ve emekçileri iş güvencesi ile tehdit etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Biz HABER-SEN olarak bugüne kadar olduğu gibi işimize, aşımıza ve Kurumumuza sahip çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

TRT emekçilerini, TRT’de örgütlü sendikaları işimize, aşımıza ve Kurumumuza sahip çıkmak için ortak mücadeleye çağırıyoruz. Gelin TRT Emekçilerinin sesine nefes olalım…

Şimdi sesimizi ortaklaştırmaz isek yarın için çok geç olabilir!

18.07.2018

KESK/HABER-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU"