Hukukun vesayeti altına girmeyiz!
HÜSNÜ ARKAN HÜSNÜ ARKAN

Yargının yüksek kademelerinde hainler varmış…

Kanımca bu tespit yetersiz…

Hain olan hukukun kendisidir…

Kendilerini memleket davasına adamış yürütmeciler iş başındayken hukuka gerek var mı?

• • • 

Her konuyu bilmek, her konuya çözüm bulmak gibi bir fıtrata sahipler…

Yasalar, çalışan kadınlar için kreş öngörüyormuş…

Şart mı?

Kadınları çalıştırmazsın olur biter… Kreşe gerek kalmaz, mesele çözülür…

Zaten büyük şirketler de bunu istemiyorlar mı?

Taşeron Cumhuriyeti’nin ekonomisi böyle dönmüyor mu?

Maksat ekonomi dönsün…

• • • 

ILO’nun maden güvenliği sözleşmesini imzalamamışız…

Şart mı?

Bize güvenmiyor musunuz?

Biz maden işletmecilerine güveniyoruz.

Siz de bize güvenin…

• • • 

Hem anayasa’ya ne gerek var Allah aşkına?

Madem üstünde anlaşamıyoruz, yapmayalım…

İngilizlerin anayasası mı var?

Torbayla idare ederiz…

Bize güvenmiyor musunuz?

• • • 

1876’da Kanun-u Esasî henüz tartışılırken, Cevdet Paşa ne güzel ifade etmişti…

Madem başımıza akıllı bir padişah geldi, o halde Kanun-u Esasî’ye de artık gerek kalmadı…

Öyle Midhat Paşa gibi ortalığa fesat fikirler yaymanın âlemi ne?

Bizi karılarımızla eşit mi yapmak istiyorsunuz?

Yapamayacaksınız...