“Hükümet 4-C’ni al başına çal!”
Aziz Konukman Aziz Konukman
Tırnak içerisinde verdiğimiz bu slogan, TEKEL işçilerinin 53 gündür sürdürdükleri eyleme destek vermek amacıyla geçtiğimiz Perşembe

Tırnak içerisinde verdiğimiz bu slogan, TEKEL işçilerinin 53 gündür sürdürdükleri eyleme destek vermek amacıyla geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da iş bırakarak Ziya Gökalp Caddesi'nde toplanan, memuru ve işçisiyle binlerce emekçiye ait. Bu slogan, sadece Ankara’da değil, Ankara’nın yanı sıra başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin her yerinde atıldı ve aynı amaçla yapılan toplantı ve yürüyüşlerde gün boyunca defalarca yinelendi.
53 gündür sürdürülen mücadelenin gerekçesini bundan daha güzel özetleyen bir slogan bulunamazdı herhalde. Bu slogan aynı zamanda, 4-C’yi allayıp pullayan, yeniden pazarlayan ve bunu kararnameye dönüştürerek resmileştiren Hükümete de güzel bir yanıttı.
Hükümet yetkilileri, 4-C’nin yeni düzenlenmiş halini yere göğe sığdıramıyorlar. Neymiş? Kıdem tazminatı benzeri (kararnamede iş sonu tazminatı olarak geçiyor) bir olanak getirilmiş. Artık 10 ay değil 11 ay çalışılacakmış. Her ay için 1 gün değil 2 gün ücretli izin mümkün olabilecekmiş (yani yıllık izin 10 günden 22 güne çıkacakmış). Memur sendikalarına üye olabileceklermiş. Ayrıca ücretlerde bir iyileşme gerçekleştirilmiş.
Ne kadar iyileştirme yapılırsa yapılsın şu gerçekler değişmiyor:
Ücretler göreli olarak daha düşük,
Sosyal haklar hak getire,
İş güvencesi keza hak getire. On iki aylık çalışamama nedeniyle her yıl sonunda kadrosuz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalma,
On iki aylık çalışamama nedeniyle emekliliğin gecikecek olması.
Makyaj dökülünce ortaya çıkan manzara bu oluyor. Çünkü ardından ücretli kölelik çıkıyor. Dolayısıyla emekçiler “Hükümet 4-C’ni Al Başına Çal” derken aynı zamanda ücretli köleliğe de karşı çıkmış oluyorlar.
Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, bu sloganı Tekel işçileriyle birlikte diğer emekçilerin de sahiplenmesidir. Bunlar arasında azımsanamayacak sayıda 4-C adayı işçiler bulunuyor. Özelleştirilecek ve kapatılacak işletmelerde çalışan bu emekçiler, bir gün sıranın kendilerine geleceğinin bilincinde olduklarını bu sloganı sahiplenerek kanıtlamışlardır.
Şimdi sıra, bu istihdam biçimini tarihin çöplüğüne atmaya geliyor. Çünkü başlatılan mücadele daha öteye taşınmadığı takdirde 4-C uygulaması kalıcı, temel bir istihdam biçimi olmaya doğru evrilecektir. Bu süreç mutlaka durdurulmalıdır.
Haydin göreve!.