İmam hatipler büyük ilgiye mazhar olmuş!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarına ilişkin tanıtım kitapçığı yayımladı. Üniversite sınavlarındaki başarısızlıkları verilerle ortaya konulan imam hatip liseleri kitapçıkta, “Üniversitelerin bütün alanlarına yönelik öğrenci yetiştiren okullardır” şeklinde tanıtıldı.


MEB bütçesinden en büyük payı alan ve yaptığı harcamalarla en çok ödenek üstü harcama yapan genel müdürlük olan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip liseleri ve ortaokullarının tanıtımını içeren kitapçığı kamuoyunun erişimine açtı. İmam hatiplerde, ‘doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış’ın öncelendiği savunulan kitapçıkta, gerçeklere aykırı bilgiler yer aldı. İmam hatip liselerinin temel amacının Kuran ve sünneti referans alan bir din eğitimi vermek olduğu belirtilen kitapçıkta, anadolu imam hatip liseleri bünyesinde yabancı dil becerisi edinen, uluslararası düzeyde akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi bireyler yetiştirildiği belirtildi.

Başarısızlık görülmedi
ÖSYM’nin verilerine göre 2017 yılında 225 bin 925 mezunundan sadece 40 bininin üniversiteye yerleşebildiği, bu yıl ilk kez uygulanan YKS’de ise mezunlarının puan ortalamasının diğer okul türlerinin mezunlarına oranla düşük olduğu imam hatip liselerinin öğrencilerini, yükseköğretime, “başarılı şekilde” hazırladığı ileri sürüldü. Kitapçıkta, “Anadolu imam hatip liseleri mezunları hangi üniversitelere gidebilir?” sorusuna şu yanıt verildi: “Anadolu imam hatip liselerinden mezun olan öğrenciler puanı ve tercihi doğrultusunda istediği her türlü yükseköğretim kurumuna devam edebilir. Mezunlar ilahiyat, hukuk, mühendislik, tıp, mimarlık, fen, edebiyat ve eğitim fakülteleri dahil bütün fakültelere girerek eğitimlerini tamamlamakta, lisans üstü eğitim çalışmalarına devam edebilmektedirler. Ayrıca İslami ilimlerin ve almış oldukları dini eğitimin gereği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanında sınavlarda başarılı olmaları halinde camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliği görevlerine gelebilmektedir.”

Kitapçıkta, Bakanlığın okullaşma politikasının en önemli ayağı olan ve 61 ilde anadolu lisesi sayısının önüne geçen imam hatip liselerinin “markalaştığı” belirtildi. Veliler ve öğrenciler tarafından tercih edilmediği için kontenjanları boş kalan Anadolu imam hatip liselerine ilişkin “Bu okullarda verilen eğitim içeriği halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur” denildi. İmam hatiplerin “kendine has okul kültürü” olması nedeniyle tercih edilmesi gerektiğini düşünen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, bu okulların eğitim modelinin, “Çağın gereklerine göre modern yaklaşımı ve yöntemi esas almak” olduğunu savundu. Eğitim uzmanları, imam hatip liselerinde verilen eğitimin Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde verilen akademik eğitimin gerisinde kaldığı görüşünde birleşiyor.


Mesleki eğitim yetersiz
Uzmanlar, kuruluş amacı dini alanda “teknik” eleman yetiştirmek olan imam hatiplerde verilen mesleki eğitimin dahi yetersiz olduğunu düşünüyor. Öğrenimine, yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen imam hatip mezunlarının büyük bölümü ise fen ve sosyal bilimler alanlarında aldıkları eğitimin yetersiz olması itibarıyla üniversiteye yerleşemiyor.