İmge Kitabevi Yayınları’ndan 11 yeni kitap

İmge Kitapevi, 2019’u Koffi Kwahulé, Wajdi Mouawad, Mustafa Durmuş, Metin Özbek, Erol Çankaya’nın kitaplarıyla karşıladı.

1Büyük Değişim


“Bu kitapta Mustafa Durmuş, sadece Türkiye’deki ‘tersine gidişi’ yetkin bir şekilde tahlil etmiyor, aynı zamanda dünya sisteminin içine sürüklendiği çıkmazla Türkiye’nin ‘derin krizi’ arasındaki ilişkiyi de açık ediyor. Bütünle parça arasındaki belirleyicilik ilişkisine gönderme yapıyor. 2008 krizi sonrasında uygulanan politikaların, dünya ekonomisinin krizini aşmak şurada dursun, daha kapsamlı bir krizin koşullarını yarattığını ileri sürüyor. Şeyleri anlamadan değiştirmek mümkün değildir. Anlamak da radikal eleştiriyi varsayar. Boşuna ‘radikal olmak, sorunları kökeninde ele almaktır’ denmemiştir. Radikal eleştiri hiç bir zaman bugünkü kadar gerekli olmadı. Artık radikal eleştiriye hakkını vermemiz gereken bir zamandayız.”