(İyi)Niyetin Arsızlığı*
HANDE DEMİRCİOĞLU HANDE DEMİRCİOĞLU


Haz ve hız çağı sınavını veren dünya, yaşama pratiklerini, üretimlerini tanımsızlık ve sınırsızlık üzerine kurmakta; performanslara dayalı “anlık” bir yaratıcı alanı inşa etmektedir. Bitimsiz bir yeni…


Güncel Sanat pratikleri postmodern belleğe aşındırma/ayrıştırma/anlama refleksiyle ‘nedir’ sorusunu sorarak, tarihsel ve kültürel kavrayışta kavramlar arasında dolaşır. Haziran ayında açılan “İyi Niyetin Arsızlığı” sergisi, önemli bir moment kuşkusuz.

Toplumsal parçalanmışlığımızın sarsıntısında sergi, suistimal edilme potansiyelini (biteviye)içinde barındıran “niyet” sözcüğünden siyasal, sosyolojik ideolojik aşınmanın kaynağına ulaşmakta. Yerle gök suç ortağı olmuş. Bir araya gelen eserlerin bütününde ortaklığın izleri peşi sıra gelen olasılıklar…

‘İyi Niyet’in, latince kökeni Bona Fides. Mitolojide karşımıza çıkan Bona Dea, doğurganlık tanrıçası. Fides, verilen sözde durma tanrısı. İşlevi ya da anlamı kullanıldığı biçimle ortaya çıkabilecek bu bıçak sırtı kavram, içinde yaşadığımız dünyayı ve kendini anlamlandıramayacak kadar sıradanlaşmış insanın ve hayatının “trajik duygusu” ile ilintilidir.

Dünyanın şafağında insan yaratıcıydı. Modern dünyada, güç istemi bir hiçlik istemiyle baş aşağı çevrildi ve insan bir yıkıcıya dönüştü. Üstelik yola “iyi niyet”le çıkmıştı.

Zamanın derinliklerinden sızan tuvaller, videolar, suluboya tablolar, her biri ustaca işlemiş heykeller; mekânı uzama taşıyan enstalasyonlar. Küratör Nihan Çetinkaya’nın akli ve dengeli seçimleri, günümüzün çapraşık diyalektiğiyle paralel. Sanatçıların yorumları, dilsel mantıkta bir arada ve ayrı.

Sergide sorunsal olarak konan niyet/arsızık kavramlarını, söz içinde o çarpıtma gücü içinde sanatın yanılsama iyi niyetini imleyerek de yanıtlamaya çalışıyorum.

Niyet’i bir söz içinde ya da dışında asla tutamayacağımızdan eminsek artık uygun düşebilecek tek yazgı, sürekli bir kovalamada, sürekli bir kopmada, tek anlamı bu kovalama ve kopma olan dilin, ister sussun ister konuşsun, hep oynayan hep oyunu bozulan oyun olarak, sınırsızca sürüp gitmesidir.

*sürecek