İzmir’de sit dereceleri düşürüldü
20.05.2018 08:22 GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, yaklaşık iki yıl süren çalışma ve Türkiye çapındaki sit alanlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından İzmir’i yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan listeye göre, İzmir’in Çiğli, Menemen, Foça, Bornova ve yarımada bölgesinden Çeşme, Urla, Seferihisar ile Güzelbahçe ilçelerinde koruma altındaki çok sayıda alan imara açıldı.

Yeni yapılaşmalara yol açıldı
Düzenlemeyle birlikte İzmir’de ona yakın ilçede yirmiden fazla bölge doğrudan etkilenecek. Evrensel’den Metehan Ud’un haberine göre, İzmir’de doğal zenginlikleriyle ünlü birçok alanda süregelen katı koruma kuralları da kalkmış ve yeni ticari, sanayi, enerji ve turizm yatırımlarının da önü açılmış oldu. Geçmişte doğal sit statüsündeki alanlara “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları” vasfının getirilmesiyle birlikte, başta düşük yoğunluklu turizm ve konut inşası izni verildi. Bunun yanı sıra, çevresel etkileri ile tartışma konusu olan çeşitli sanayi tesisleri, kum, çakıl, taş ve benzeri amaçla kullanılabilecek maden ocaklarıyla katı atık depolama tesisleri, atık su arıtma tesisleri, yat limanları ve akaryakıt istasyonlarına da imar izni getirildi. Tarım ve hayvancılık uygulamaları ile balık çiftliklerine de izin verilen yeni yönetmelikte, üst ölçekli çevre düzeni planlarına uyumluluk ve illerdeki Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınacak izinler esas kıstas olarak belirlendi. Mahkemelik olan birçok yapı da ‘yasal statüye’ kavuşmuş oldu.