‘Kadim Milletin Kadim Siyaset Kültürünün Adaleti’ başlıklı yazıya gelen cevap ve düzeltme
ÜNAL ÖZMEN ÜNAL ÖZMEN

T.C. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 29/06/2016 tarih ve 2016/3143 Değişik İş sayılı tekzip talebine yönelik talebin reddine dair karara, itiraz eden Türkiye Gençlik ve ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) vekilinin yaptığı itiraz aynı mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine itiraza bakmakla görevli T.C. 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılmıştır. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin başvuruyu inceleme sonucunda aldığı 25/07/2016 tarih 2016/3385 Değişik İş No’lu kararıyla yayınladığımız tekzip ve düzeltme metni:

“Gazetenizin 08.04.2016 tarihli nüshasında yayınlanan ve ÜNAL ÖZMEN tarafından kaleme alınan “Kadim Milletin Kadim Siyaset Kültürünün Adaleti” başlıklı köşe yazında yer alan ifadeler müvekkilimle ilgili gerçek dışı, haksız, hukuka ve gazetecilik meslek ilkelerine aykırı bilgiler ve yorumlar içermektedir.

Yazar köşe yazısında; TÜRGEV’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın lehine sonuçlandığını belirterek hakaret içeren paragrafı tekrar yazmak suretiyle mahkemenin bu paragrafı hakaret saymadığını iddia etmiştir.

Ancak yazarın lehine sonuçlandığını iddia ettiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/275 E. sayılı dosyasında görülen davada mahkeme, yazarın müvekkil vakfa hakaret ettiği gerekçesiyle mahkumiyetine karar vermiş ve bu mahkumiyet kararı kesinleşmiştir. Yani yazarın hakaret sayılmadığını iddia ettiği ve tekzibe konu yazısında tekrar yazdığı tamamen gerçek dışı olan paragraf mahkeme tarafından hakaret sayılmıştır.
Tekzibe konu köşe yazısında yazarın aleyhine sonuçlanan bir davayı lehine sonuçlanmış gibi yazması bariz bir şekilde tekzip gerektirmiş olup aynı zamanda yazarın tarzını ve yazılarının karakterini de ortaya koymuş ve yaptığı faaliyetin gazetecilik olmadığını açık bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Yazarın kesinleşmiş mahkumiyet kararına rağmen davanın lehine sonuçlandığını duyurması ve kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hakaret sayılan ve müvekkilimin itibarını zedeleyen yazının hakaret sayılmadığını iddia etmesi ve üstelik bu yazıyı tekrardan yayınlaması tamamen art niyetli bir davranış olup bu durum açıkça köşe yazısının gazetecilik gereği değil, kamuoyunda müvekkil vakıf hakkında olumsuz bir algı oluşturma amacıyla kaleme alındığını göstermektedir.

Tekzibe konu yazıda yer alan iddialar kamuoyunu yanlış yönlendirme maksatlı ve gerçeğe aykırı olup bu yanlışın düzeltilmesi gereği doğmuştur. Kamuoyuna duyurulur.”

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
(TÜRGEV)
Vekili
Av. Selma YILDIZ