Kadın Savunması: Çocuğun üstün yararına yasalar lazım

DİLAN ŞAHİNBAŞ

Kadın Savunması’nın düzenlediği basın açıklamasında idamın ve hadımın cinsel istismar konusunda önleyici olmayacağı vurgulanarak cinsel istismarla mücadele etmek için on madde sıralandı.


Basın açıklamasını okuyan Sena Çenkoğlu, Ensar Vakfı’nda yaşanan istismarı ve Aladağ’da yanarak ölen kız çocuklarını hatırlatarak, “Her gün bir yenisi ortaya çıkan çocuk istismarlarıyla bütün bunların karşisinda çocuklara çığlık atmayı öğretmeye çalışan Aile Bakanlıği, AKP tarafindan reddedilen çocuk istismarı yasası ve ortaya atılan tecavüzü aklama yasalarıyla Türkiye çok uzun zamandan beri çocuklar için güvensiz bir ülke haline dönüşmüş durumda” dedi.

“İDAM VE HADIM MESELEYİ MÜNFERİTLEŞTİRİYOR”

Haziran ayında 24 çocuğun istismara uğradığını, Türkiye’nin kayıp çocukları adlı rapora göre Türkiye’de son 9 yılda 104 bin 531 çocuğun kayıp olarak kayıtlara geçtiğini ve AKP iktidarının bütün kayıp, istismar ve çocuk cinayeti vakalarının karşısında önerdiği idam, hadım gibi çözümlerin ise bu meseleyi münferitleştirmeye ve hastalık gibi göstermeye yaradığını belirten Çenkoğlu, “Toplumsal öfkeyi iktidarı meşrulaştıran bir histeri aracı olarak yönetmek amacıyla gündeme getirilen idam ve hadım çocukları değil toplumsal çürüme ortamını yaratan iktidarı korumayi amaçlıyor. Hadım veya idam istismarın kaynağını ortadan kaldıramaz. Cinsel istismar, bir cinsel dürtü ürünü değil, kendinden güçsüz olan üzerinde kurulan bir tahakküm yöntemidir. Hadım gibi cinsel dürtünün ilaçla baskılanmasi uygulamasi şiddeti, istismarı, tecavüzü bitiremez. Aksine bu yöntemler, suçun ataerkil, cinsiyetçi sistemin neden olduğu toplumsal çürümeden kaynaklandığıni ört bas etmekte ve suçu salt faile indirgemektedir” diyerek cinsel istismarı önlemek için yapılması gerekenleri sıralayarak “İstismarı çocuklar fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete uğramadan önlemek gerekiyor.Öncelikle hak temelli, önleme ve koruma odaklı bir çocuk koruma sistemi kurulmalıdır” dedi.

Çenkoğlu açıklamanın devamında “Bu kapsamda kadın savunmasi olarak cinsel istismarla mücadele için 10 adımda şunları öneriyoruz” diyerek devam etti;

“1. Cinsel şiddet suçlarıni salt bir eylem olarak kabul etmek doğru değildir Çünkü cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, şiddet uygulamasının ve başkası üzerinde iktidar ve güç kullanıminin göstergesidir

2. Cinsel suçların faili her bireyin ruhsal bozukluğu olduğu (hasta, deli vb) varsayımı doğru değildir

3. Cinsel siddet suçunu işleyen her failin ruhsal bozukluğu olduğu varsayımı, cinsel dokunulmazliğa karşı işlenen suçların toplumsal ve ideolojik boyutunun göz ardi edilmesine sebep olur ve bu sorunun sağlıklı bir biçimde çözülebilmesini engeller.

4.Ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin cinsel dokunulmazliğa dönük bir suç işlemesi halinde ise tibbi uygulamanın ne olacağı ve nasıl olacaği insan hakları, hekimliğin evrensel değerleri ve tibbin bilimsel değerleriyle olmalidır.

5.Hadım ve idam gibi popüler tartışmaların cinsel suçları önleyici bir yönü yoktur. Bu tartışmalar sadece suç işlendikten sonrasına yönelik üstelik sağlıksız tartışmalardır.

6. Cinsel istismar suçlarıni önleyici politikalar şarttır. Bu yüzden çocukla temasi olan tüm kesimlere (öğretmen, servis şoförü, okul personeli, aile vb) dönük farkındalık çalışmaları yürütülmelidir.

7. Cinsiyet eşitliği, üreme ve cinsel sağlık dersleri eğitim müfredatında yer almalıdır. Mağdura ve faile yönelik veri ve kayit sistemleri oluşturulmalıdır.

8. Mağdura ve faile yönelik veri ve kayıt sistemleri oluşturulmalıdır. Mağdurun ikinci ve saha fazla kez mağdur edilmesini önlemek amacıyla Çocuk İzleme Merkezleri, Adli Görüşme Odaları ve Çocuk Koruma Merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır.

9. Çocuk istismarının engellenebilmesinin yollarından biri kadın ve çocuk hakları konusunda çalışan örgütler, dernekler, barolar ve uzmanların görüşünün alınmasıdır.

10. Cinsel istismarın engellenmesi ve koruyucu-önleyici politikaların üretilmesi kadınların eşitlik mücadelesi ve dayanışmasi ile mümkün hale gelir.”

Kadınlar olarak meydanlarda, pazarlarda, kapı önlerinde, parklarda mor meydanlar kurduklarını ve kadınların taleplerini yüksek sesle haykırarak, kadın düşmanı AKP iktidarinı teşhir ettiklerini dile getiren Çenkoğlu “24Haziran’dan önce bu Çocuğun üstün yararı, cinsel istismarda koruyucu, önleyici politika, yasa ve uygulamalarla sağlanir, cezalandırma ve kimyasal hadım temelli yasa tasarıları ve uygulamadaki cezasızlikla değil! Çocukların üstün yararı için, kadınlar ve çocuklar için mutlu ve özgür bir hayat için Kadınlar Savunmaya” diyerek açıklamayı bitirdi.

BİZİ TAKİP EDİN

360,144BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,088,354TakipçiTakip Et
7,985AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL