Karettalar
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Arınış

-Füsun’cuğuma-
Kaplumbağayım artık Dalyan’da
ve mavi yengeç -aynı zamanda.
Karetta mavi yengeç yer madem,
huzurlu bir veganım bu dem
-doğayla barışık, engin, dolarak,
çatışmalardan arınmış olarak,
bir an için bile olsa.
Longhouse Inn bahçesi yalın,
dingin. TV kapalı, duyular apaçık
-uygar canlarla. Yeniden doğarız
doğurgan tanlarla: Bir içim su
bu su: göl, ırmak,
verimli döl yatağı kanal…
Ver elini Akdeniz. DuygUs
artık okyanus.
Yamaçta kral mezarları
doğuya bakar,
şiir mezarları her yöne
-okundukça dirilmek üzere.
•••
Yaralı Karetta

Yukar’da hızlı tekne
huzur bozmaya teşne.
Sırtımda büyük acı:
Parçaladı pervane!

Yiten yitiyor, ah ah,
hazırdı yumurtalar.
Özenli insan da var;
kurtarır iyi bakar:

Hayvan dostu Sıla der,
“Deniz Kaplumbağası
dinginlik ister –hası.
Gündüz kumsal seninse,
gece onun –benimse.
De ki ‘İyi ki varsın;
ömre ömür katarsın.’”
•••
Özgün şairlerimizden
Birhan Keskin’i seven
genç girişimci Sıla Güler
Dalyan’da
Sunshine Boutique Hotel’in
örnek dünyadaş sahibesi.
Birhan Keskin’in bu yıl
Metis Yayınları arasında
kitaplaşan şiir demeti
Fakir Kene.
Hararetle öneririm.
(‘Şiddetle’ değil.)
•••
Bugün 16.00’da Kaş’ta
Düşler Akademisi’nin
konuğuyum.
Şiirseverler davetli.