Kırmızı Kedi'den iki klasik eser: Frankfurt Seyahatnâmesi ve Paris'te Bir Türk
13.06.2018 12:54 KÜLTÜR SANAT
Kırmızı Kedi Yayınları'nın yeni dizilerinden "Şehirlerarası", "Frankfurt Seyahatnâmesi" ve "Paris'te Bir Türk" isimli kitabı ile devam ediyor

Kırmızı Kedi Yayınları'nın yeni dizilerinden "Şehirlerarası" iki klasik eserle devam ediyor. Ahmet Haşim tarafından yazılan "Frankfurt Seyahatnâmesi" daha önce yayımlanmamış bir edisyonlai ilk defa Hâşim'in gördüğü Frankfurt'u gözler önüne seriyor.Abdürrahim Muhib Efendi tarafından kaleme alınan "Paris'te Bir Türk" ise Osmanlı'nın Batı'nın aynasında kendine bakmaya ve hatta çeki düzen vermeye başladığı bir dönemde kilit rol oynayan bir diplomattan çarpıcı gözlemler içeriyor.

FRANKFURT SEYAHATNÂMESİ

Ahmet Hâşim'in, hastalığının son evrelerinde, hastalığına çare bulmak amacıyla Franz Volhard'ın Frankfurt'taki kliniğine gittiğinde gerçekleştirdiği seyahati, beraberinde bir seyahatnâme kazandırır Türk edebiyatına. Hâşim Frankfurt hakkında bir gezi rehberi değil, izlenimlerini, tahassüslerini, Alman kültürü üzerine fikirlerini anlatır bu kitabında. Üstelik Türkiye ile mukayese ederek... 1932 yılının aralık ayında Milliyet gazetesinde tefrika edilmeye başlanan Frankfurt Seyahatnâmesi'nin bu baskısını, Şaban Özdemir'in tefrika ve ilk baskı arasındaki değişiklikleri ortaya koyduğu edisyon kritikle yayıma hazırlarken

Türkiye'de ilk defa dönemin fotoğraflarını da okurlara sunuyoruz. 1860-1935 yılları arasında (yani bombardıman öncesi) çekilmiş Frankfurt fotoğraflarıyla yayımlanan bu baskıda Ahmet Hâşim'in gördüğü, tanık olduğu Frankfurt'u göreceksiniz...

PARİS'TE BİR TÜRK

Napoléon'un Avusturya ve Rusya karşısında 1805'te kazandığı Austerlitz Zaferi, Osmanlı devletini Mısır Seferi yüzünden bozulan Fransa ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye sevk etmiştir. Napoléon'un ısrarcı tutumu karşısında imparatorluğunu tanımak zorunda kalan Osmanlı yönetimi, "fevkalade büyükelçi" olarak Paris'e atadığı Abdürrahim Muhib Efendi aracılığıyla tebriklerini iletir. Sultan III. Selim ile Napoléon arasında gizli görüşme trafiğini yürüten Muhib Efendi, bu dönemde devrin ileri gelen siyasetçileri ve devlet adamlarıyla tanışma ve fikir alışverişi yapma imkânı bulur. Paris'te kaldığı altı yıl süresince Batı'nın bilim, teknik, sosyal yapısı hakkında dikkate değer tespitlerde bulunur. Muhib Efendi'nin bugün elimizde "Büyük" ve "Küçük" olmak üzere iki ayrı sefaretnâmesi bulunmaktadır. İlkinde Fransız kabinesiyle yaptığı görüşmelere dair gözlemlerini aktarırken, diğerinde ise günlük yaşama ve toplum düzenine dair değerli bilgiler verir. İkincisi 1920'de Paris'te Bertrand Bareilles tarafından "Paris'te Bir Türk, Sultan III. Selim'in Fevkalade Büyükelçisi Muhib Efendi'nin Seyahatinin ve Misyonunun Hikâyesi" başlığıyla yayımlanır.