Kümes büyük…
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

… horoz küçük.

*
Her An
-halk ozanlarına şükranla-

Telkinle kul köle olan,
hurafeden bol pay alan,
“Allah için” ölüm dolan
şaşkınlardan sakın, aman.

Geleneği kutsal bulan,
cennet uğruna can alan,
dünyayı cehennem kılan
taşkınlardan sakın, aman.

Kim ki şartsız biat ister,
“İtaat et, rahat et,” der.
gizlice nice haltlar yer.
Çıkarcıdan sakın, aman.

Evrim gerçek. Hiçe sayan,
bilime sınırlar koyan,
eleştiri yasaklayan,
aklı körden sakın, aman.

“Ha insan kurban, ha hayvan.
Can değil mi her kıyılan?”
Tepki görür böyle soran.
Alışmıştan sakın, aman.

Yo, sakınmak yılmak değil.
Kederden bayılmak değil.
Bıkıp teslim olmak değil.
Özgürlük çabada her an.
*