Anasayfa ARŞİV Küreselleşmenin utandıran öteki yüzü

Küreselleşmenin utandıran öteki yüzüİzmir’de kaçak göçmenlerin boğulmasıyla Isonuçlanan facia, bugünkü neoliberal küreselleşme sürecini bir kez daha düşünmeyi ve sorgulamayı gerekli kılıyor. Bilindiği gibi, küreselleşme birbiriyle bağlantılı üç süreçten oluşuyor: Üretimin uluslar arasılaşması ile malların serbest dolaşımı, finansal piyasaların küreselleşmesi ve küresel bir emek piyasasının oluşmasıdır. Malların ve sermayenin serbest dolaşımı hükümetler, medya ve uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli olarak teşvik ediliyor. Dünya Ticaret Örgütü malların, IMF ise sermayenin serbest dolaşımını sağlayacak düzenlemeleri yapıyorlar. Buna karşılık emeğin serbest dolaşımı söz konusu olunca aynı çevreler, teşvik etmek bir yana, açıkça karşı tavır alıyorlar.


Küreselleşme bu üç alanda aynı tempoda gelişmiyor. En hızlı finans piyasaları ve doğrudan yatırımlar küreselleşmekte, emeğin dolaşımı ise küreselleşmenin en kısıtlı alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, küreselleşmenin, en azından politika düzeyinde, emeğin dolaşımını içermediği rahatlıkla söylenebilir. Serbest piyasa ilkelerini hayatın her alanına uygulamakta herhangi bir sakınca görmeyen liberaller, emeğin serbest dolaşımı ve uluslararası göç konusunda susmayı tercih etmektedirler.


Birleşmiş Milletler verilerine göre, yabancı bir ülke doğumlu olanların sayısı 125 milyona, dünya nüfusunun yüzde 2’sine ulamış durum-dadır.Bu artış son yıllarda işgücü piyasalarında yaşanan değişimlerin bir sonucudur.Öncelikle, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere uluslararası göçün hedefi durumundaki tüm ülkeler, bir yandan, göçmen politikalarını daha kısıtlayıcı yönde değiştirmekte, diğer yandan emek piyasalarını serbestleştirme ve esnekleştirme yönünde adımlar atmaktadırlar. Bunun sonucunda kaçak yabancı işçiler, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin varlığı için zorunlu hale gelmekte, bu da kaçak göçmen hareketleri için sürekli ve karlı bir talep yaratmaktadır.


İkinci önemli gelişme, üretimdeki küreselleşmenin ve artan sermaye mobilitesinin belirli ölçülerde uluslararası bir işgücü hareketi yaratmasıdır. Sermayenin gereksinmelerine bağlı uluslararası bir işgücü mobilitesi doğmakta, başta çokuluslu şirketler olmak üzere sermaye, milyonlarca işçiyi kendi ülkesi dışında çalıştırmaktadır. Çokuluslu şirketlerin üst ve orta yönetici talebi profesyonellerin; mühendislik, reklamcılık, bankacılık vb. hizmetlerin uluslar arasılaşması ise uzmanların serbest dolaşımına yol açmaktadır. Görüldüğü gibi emeğin serbest dolaşımında farklı iki süreç aynı anda yaşanmaktadır. İllegal göç ve mülteci hareketleri ciddi bir biçimde kısıtlanırken, ekonomik olarak talep edilen göçün serbestleştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır.


Emeğin ülkelerarası hareketliliğini kıstla-yan yaklaşımın dayandığı en önemli görüş, emek mobilitesinin ücret ve istihdam üzerindeki etkisidir. Ancak bu konuda yapılan çok sayıda araştırma, emeğin ev sahibi ülke ücret ve istihdam üzerindeki etkisinin çok sınırlı oduğunu göstermektedir.


Kısa ve orta dönemde uluslararası göçe neden olan faktörler ortadan kaldırılıp, sermaye hareketleri kısıtlanamayacağına göre, emeğin serbest dolaşımının desteklenmesi gerekir. Sermayenin, getiri oranlarını yükseltmek için, küresel ekonominin gelişmiş bölgelerinden az gelişmiş bölgelere gitmesine izin veriliyorsa, emeğinde gelişmiş bölge ve ülkelere gitmesini izin verilmelidir. Bu konunun meşruiyeti, ekonomik sonuçlarda değil, haklar ve özgürlükler düzleminde aranmalıdır.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,968AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Zamanın ruhu İHL ile yakalanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), “Esnek ve modüler yapı” olarak açıkladığı yeni ortaöğretim...

ABD gemileri Tayvan’dan geçti, Çin tepki gösterdi: Saygı gösterin

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait iki savaş gemisinin, önceki gün Tayvan Boğazı’ndan...

AP’de faşizm alarmı

ÖZGÜR ÇOBANAvrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, bir...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Toplumda vicdan zedelenmesi AKP tabanında çözülme var

Yenilenecek İstanbul seçimlerine bir aydan az zaman kaldı. YSK’nin aldığı seçim yenileme...

İSPARK zararı!

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) israf kalemleri arasında ilk sıralarda gelen...

İkinci küresel eylem: İklim savaşçıları vazgeçmiyor

KARDELEN TATARİklim değişikliğine karşı...

CHP bir kez daha ‘ekonomi’ diyecek

YSK’nin iptal kararının ardından 23 Haziran olarak belirlenen yenileme seçimine yönelik programını...

AKP’de ‘bize oy verenler de küskünlere katılırsa’ kaygısı

Kaybettiği İstanbul seçimini YSK eliyle iptal ettiren ve yeniden sandığa gidilecek 23...

Karara itiraz şart

YSK’nin ‘kesin hükmünde’ olan İstanbul seçimlerini iptal kararına karşı itiraz yolları tartışılıyor....

YSK kararı sandığı tehdit ediyor

Dilan Esenİstanbul’da demokratik kitle ve meslek örgütleri,...

Sonraki haber