Laik eğitimi kazanacağız
14.09.2017 08:33 GÜNCEL

BARIŞ KOP

Eğitim Sen, Birleşik Haziran Hareketi (Haziran), Alevi örgütleri, bazı siyasi partiler, eğitimci ve veli derneklerinden oluşan 13 kurumun İstanbul Kartal’da düzenleyeceği “Laik, bilimsel, kamusal, anadilinde ve parasız eğitim mitingi” öncesi Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ile Eğitim Sen dün Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan ve basın açıklamasını okuyan ABF Başkanı Muhittin Yıldız, devletin eğitim başta olmak üzere her alanda tekçi politikalar izlediğinin altını çizerek, “Biz Aleviler, demokrasi, eşitlik, adalet isteyen, insan hak ve özgürlüklerinden yana mücadele eden tüm kesimler AKP zihniyetinin yoğun baskısı ve inkâr kıskacı ile karşı karşıyayız. AKP zihniyeti, geleneksel bir devlet politikası olarak Alevileri ve Aleviliği inkâr etmeye ve bizlere karşı sistematik asimilasyon politikası izlemeye devam ediyor. Bu amaçla 17 Eylül 2017 pazar günü 13.00’da yapacağımız mitingimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Gelin bir arada sesimizi ve sözümüzü yükseltelim” dedi.

Demokratik eğitim istiyoruz
17 Eylül’de gerçekleştirecekleri mitingin kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bozdoğan ise, eğitim alanında piyasacı ve gerici bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Bozdoğan, şöyle devam etti: “17 Eylül’de laik eğitimi isteyeceğiz. Laikliğin yaşam biçimimiz olduğunu bir kere daha ifade edeceğiz. Bilimsel eğitim isteyeceğiz. Çocuklarımızın açık fikirli, dünyayla uyum sağlayan, soran sorgulayan, bilimsel bilgilerle kendilerini yetiştiren bireyler olmaları için. Demokratik eğitim isteyeceğiz. Anadilinde eğitim isteyeceğiz. Bu isteklerimizin tamamına mücadele ederek kazanacağımıza inanıyoruz.”