“Marksizm’in anlamı”
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Amerikalı Marksist Paul D’Amato’nun “The Meaning of Marxism” adlı kitabı Haymarket Books yayını. 2014’teki ikinci basımının çevrilmesini dilerim.

1970’lerde okuduğum Sovyet kaynaklı bir elkitabında şöyle deniyordu: “Marksizm-Leninizm bir dogma değil, eylem kılavuzudur ve gelişmeye açıktır.” Ama kitap mükemmel ve tamamlanmış bir bütün var olduğu izlenimi uyandırmak üzere hazırlanmıştı.

“Marksizm’in Anlamı” Türkiye ortamında da önemli bir katkı olur. Hararetle öneririm.